Yes!

22 July 2013 | Nederlands | No Comments

Yes! Het plan voor ICT in Onderwijs is goedgekeurd door het CvB op 1 juli 2013. We gaan 5 thema’s oppakken voor de komende jaren:

  1. Formatieve toetsing en beoordeling (30%)
  2. Ontwerp, productie en (her)gebruik digitaal studiemateriaal (20 %)
  3. Activerende (digitale) werkvormen (30%)
  4. Effectief samen leren en samen werken (10%)
  5. Pioniers ondersteunen (10%)

Tussen haakjes staat een eerste indicatie van de prioritering voor de komende periode in tijd en budget. In de komende maanden zullen voor de genoemde thema’s beter uitgewerkte (project)plannen opgesteld worden, zodat er beter zicht komt op de benodigde capaciteit en kosten. Uitgangspunt bij het opstellen en de uiteindelijke uitvoering van de plannen zal nadrukkelijk zijn dat er wordt gewerkt met en voor moduleteams bij de onderwijskundige vernieuwing of verbetering van hun onderwijsmodule.

In de bijlage kun je het hele plan lezen. Mocht je een goed idee hebben, dat past bij de 5 genoemde thema’s, neem dan gerust contact om te bespreken wat we kunnen betekenen. Ik ben op dit moment bezig om een overzicht te maken van projecten en initiatieven die al lopen (of binnenkort gaan starten) en bij welke van de 5 thema’s deze passen. Meer berichtgeving hierover volgt natuurlijk ook via dit weblog.

Zie ook het interview met mij dat het UT Nieuws heeft gepubliceerd.

, , ,

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.