Welkom!

Wytze KoopalAangenaam! Mijn naam is Wytze Koopal. Deze website is mijn persoonlijke logboek van interessante ervaringen en inzichten.

Inzet van ICT bij en voor onderwijs en leren is waar ik goed in ben. Ik ben hier dagelijks mee bezig bij mijn werkgever, de Universiteit Twente. Ik werk in het TELT team van de UT.

Enkele kernbegrippen: online courses, MOOC, blended learning, technology enhanced learning and teaching (TELT), e-learning, social learning, informeel leren, formatieve toetsing, e-learning, peer feedback.