Web 2.0 voor Universiteit Twente

Communication Science van de Universiteit Twente. Het betreft een vak voor master studenten die een lerarenopleiding volgen. In de bijeenkomst van vanmiddag hebben we stil gestaan bij ontwikkelingen rondom web 2.0 en social software en de (on)mogelijkheden die dit heeft voor het onderwijs.

View SlideShare presentation. (tags: lerarenopleiding universiteit)

Vanmiddag was ik te gast bij de lerarenopleiding van de Universiteit Twente) bij het vak Communication Science van de Universiteit Twente (op uitnodiging van Jan van der Veen, dank daarvoor!). Het betreft een vak voor studenten die een lerarenopleiding volgen (een opleiding op master-niveau). In de bijeenkomst van vanmiddag hebben we stil gestaan bij ontwikkelingen zoals web 2.0 en social software en de mogelijkheden die dit geeft voor het onderwijs. De studenten hadden al wat ‘huiswerk’ gekregen: ze hadden zich verdiept in verschillende vormen van social software, waaronder YouTube, Flickr, Hyves, Delicious, Wiki’s en Twitter. In korte presentaties gaven ze in duo’s hun indruk van en mening over de tools. Het meest positief was men (dit is geheel mijn eigen indruk) over Wikipedia. Voor bijvoorbeeld Flickr of Twitter zagen deze docenten (in spĂ©) weinig waarde voor het onderwijs.

Er is flink gediscussieerd over voor- en nadelen. Een belangrijk vraagstuk bleek te zijn of je het aan leerlingen kan overlaten om met de genoemde tools aan de slag te gaan. In het algemeen werd dit met enige reserve ontvangen. Sommige tools, zoals Flickr en Delicious, zijn bijvoorbeeld niet in het Nederlands beschikbaar. Maar ook het feit dat de tools zorgen voor maximale transparantie en openbaarheid van gegevens, werd als bezwaar gezien. Voor jonge kinderen is een min of meer ‘besloten’ Electronische Leeromgeving wellicht beter. Bijgaande presentatie was de afsluiting van de bijeenkomst, waarin heb geprobeerd om de aanwezigen te vertellen hoe ik omga met de mogelijkheden van social software. Dat bracht toch wel enige beweging in de meningen aan, bemerkte ik (gelukkig maar!). Ik bespeurde toch wat meer interesse, na de aanvankelijke reserves, om bijvoorbeeld Delicious zelf te gaan gebruiken om handige website en artikelen op te slaan en mogelijk ook te delen. Daarmee had ik mijn doel toch wel bereikt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.