Wat is Feedbackfruits nu eigenlijk precies?

Gisteren was Ewoud de Kok van het bedrijf Feedbackfruits bij ons. Met een inspirerend verhaal nam hij ons mee naar de ontstaansgeschiedenis van zijn bedrijf en product. En vervolgens liet hij live zien wat de functies en de mogelijkheden van zijn product zijn (zie afbeelding). Wat hier volgt zijn mijn persoonlijke observaties.

Feedbackfruits kent drie functies: Share, Live and Dialog. De Live functie is een soort stemfunctionaliteit, vergelijkbaar met Shakespeak, die je als docent kunt inzetten, en kunt inbedden in Powerpoint. Dialog kan, via Blackboard integratie in een bepaalde coursesite, ervoor zorgen dat studenten met elkaar in discussie gaan en vragen kunnen stellen. Dit ziet er uit als een soort Facebook wall, en spreekt dus studenten hopelijk heel erg aan. Je kunt ook likes uitdelen, en daarmee laten blijken dat je iets waardevol vindt.

Ik vond en vind met name de Share functie het meest interessant. Hiermee maak je het mogelijk, wederom in een Blackboard coursesite, voor studenten om zelf leermaterialen toe te voegen en te delen met elkaar van elke internetbron die je maar kunt bedenken, en ook het uploaden van eigen materiaal is mogelijk (bijvoorbeeld samenvattingen van colleges, of eerdere tentamens en uitwerkingen). Natuurlijk kan daar ook weer op gereageerd worden etc. En ook docenten kunnen dan zien wat de studenten bezig houdt en waar wellicht nog wat uitleg / of instructie nodig. Je kunt zelfs video’s toevoegen, en vervolgens in een goed ontworpen interface op bepaalde punten in de video opmerkingen of vragen opnemen en die weer delen.

Ewoud merkte op dat vooral de goede studenten met deze tools aan de slag gaan. Maar daarmee helpen ze wel hun andere collega-studenten! En door het uitdelen van likes ontstaat ook vanzelf duidelijkheid over waardevolle bijdragen. Dit valt of staat wel met voldoende deelname van studenten. Dus bij grote groepen zal het wat beter werken, maar aan de TU Delft werkt het ook bij kleinere groepen. Feedbackfruits is overigens ontstaan aan de TU Delft. Op 10 november 2013 is daar Feedbackfruits officieel van start gegaan. Andere klanten van het bedrijf zijn onder andere de Hogeschool van Leiden, de Universiteit van Amsterdam en Tilburg University.

Verder nog goed om te weten: Feedbackfruits heeft haar servers in Duitsland staan (geen gespioneer dus van de NSA), en vindt het ook belangrijk dat de gebruiker zijn of haar eigen gegevens kan beheren, en dus ook letterlijk deze kan verwijderen.

Meer informatie? De gebruikte presentatie (PDF) en een Engelstalige brochure (PDF) van 1 pagina.

3 Comments

  1. De sterkte en zwakte ligt in het feit dat het gekoppeld is aan Blackboard volgens mij. Voordeel is dat de leerstof en het sharen van materialen in de cursussite geplaatst wordt. Alle informatie staat daardoor bij elkaar. Nadeel is dat het gekoppeld is waardoor het niet meer goed deelbaar is met andere vakken. De uitdaging van het gebruik zit misschien nog wel meer aan de docentkant dan aan de studentkant. Ik verwacht dat studenten er zo mee aan de slag gaan. Sommige docenten zullen wat terughoudender zijn, wellicht omdat het veel tijd kan kosten wanneer je het sharen van informatie en het beoordelen daarvan niet los kan laten, maar wil weten of het ‘juiste’ wel geshared wordt.

  2. Voor zover ik begrepen heb, houdt de koppeling met Blackboard alleen in dat studenten via de Blackboard course toegang krijgen tot de vakomgeving in Feedbackfruits. Alle materialen die studenten via Share plaatsen, staan dus niet in de Blackboard course site, maar in de externe Feedbackfruits omgeving (die servers in Duitsland).

  3. Ja, dat klopt. Maar de vraag is hoe het materiaal precies geshared wordt. Wanneer de docent artikelen plaatst op Blackboard en de studenten deze artikelen bij bepaalde passages kunnen voorzien van verhelderende filmpjes, uitleg, dan moet het studiemateriaal van de docent toch ook in Feedbackfruits komen? Wordt het dan twee keer opgenomen? Lijkt me niet, ik zie alleen nog niet goed voor me hoe het dan wel gaat?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.