Verslag workshop ICTO (Onderwijsdag 2013)

Update 29 oktober: de gebruikte Powerpoint is via de website van de Onderwijsdag beschikbaar.

Kort verslag van de workshop over ICT in Onderwijs (ICTO) van 15 oktober 2013. Ik had mijn workshop opgedeeld in een presentatie-gedeelte en een werk-gedeelte. Ik wilde nadrukkelijk de aanwezigen aan het werk zetten en horen wat hun gedachten waren over inzet van ICT in onderwijs. In totaal waren er ongeveer 25 personen aanwezig. Helaas niet al te veel docenten. Bij mijn inventarisatie kreeg ik 6 handen te zien van collega’s die aangaven dat ze werkzaam zijn in het onderwijs.

Presentatie

In de presentatie heb ik aangegeven welke focus de UT heeft gekozen voor ICT in Onderwijs; de vijf thema’s uit mijn notitie. En ik heb vervolgens enkele projecten toegelicht uit de huidige projectagenda, ter inspiratie. Ik heb vervolgens enkele voorbeelden van gebruik van ICT in Onderwijs laten zien (op de UT, en van buiten de UT), maar wat veel beter werkte waren de presentaties van twee docenten die ik had mee genomen. Dat was echt interessant en inspirend!

pascalwilhelm
Pascal Wilhelm

Pascal Wilhelm (GW) deelde met ons zijn redenen waarom hij en Ton de Jong video-opnames laten maken van hun colleges Inleiding Psychologie. Hij streeft naar goede kwaliteit, en de colleges zijn bewust algemeen bruikbaar gemaakt. Ze zijn dus niet gerelateerd aan bepaalde studieboeken. Vandaar dat de opnames plaatsvinden in de Agora van de Vrijhof (zie grote foto), met in totaal 5 camera’s. De belichting is goed, het geluid is goed. De kijker, de student, moet het ook interessant blijven vinden na 5 minuten, en moet niet afhaken door de matige technische kwaliteit van de opname: “Het moet zo goed zijn, dat je het gevoel hebt dat je er bij bent.” Vandaar dat in de uiteindelijke opname ook de reacties van het publiek terug te zien zijn. Voorlopig zijn deze opnames alleen voor een beperkt publiek beschikbaar; we gaan nog in overleg hoe we dit exact willen gaan doen voor de toekomst.

Roy Damgrave (CTW) vertelde hoe hij onderwijs verzorgd over Virtual Reality. Dat doet hij niet in een gewone collegezaal (“ik weet nooit wat ik daar kan verwachten, en of alles wel werkt”), maar in het Virtual Reality Lab. Hij heeft daar volledige controle, bijvoorbeeld over verlichting, en over verschillende schermen. En studenten kunnen ook gemakkelijk in groepjes aan de slag met de apparatuur die voorhanden is. Interessant was de opmerking van Roy dat hij geen verplichtingen of eisen stelt aan de oplevering van een opdracht: “Ik vertel de studenten dat zij bepalen hoe zij willen laten zien aan mij dat ze de opdracht hebben voltooid. Ze mogen een verslag inleveren, een website, een 3D model, een video, alles is goed!”.

Aan het werk

In het tweede gedeelte van de workshop heb ik de aanwezigen in groepjes aan het werk gezet. Er waren vier groepen en de vraag was om met ideeën te komen voor de inzet van ICT in onderwijs. Vervolgens hebben alle aanwezigen twee stemmen mogen uitbrengen op de ingebrachte suggesties van alle groepjes. Dit is de top 4 van de ideeën, waar we dus volgens de groep iets mee moeten gaan doen:

  1. Peer reviewing / peer feedback: hoe kunnen we dit breder gaan inzetten? Welke ICT is hiervoor beschikbaar? (12 stemmen)
  2. Gebruik van ICT mogelijkheden die we al ter beschikking hebben. Gekoppeld aan meer informatie over wat er mogelijk is, misschien demonstraties van deze tools. Als voorbeeld werd de virtual classroom in Blackboard genoemd (Elluminate). (10 stemmen)
  3. Spraakherkenning en monitoring bij videoconferencing. Het is mogelijk om een computer hiervoor in te zetten en bijvoorbeeld ook een automatisch verslag te laten maken (wordt op de UT onderzoek naar gedaan). (7 stemmen)
  4. Meer informatie over wat er aan digitaal leermateriaal beschikbaar is, buiten de UT. En welke kwaliteit dat dan heeft. Daarbij zowel de “mening” van docenten, maar ook juist van studenten meen nemen. Zodat er misschien een kwaliteitsranglijst per vakgebied kan gaan ontstaan. (4 stemmen)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.