Verslag mini-seminar 11 december 2013

Afgelopen woensdag, 11 december 2013, was er een mini-seminar met als uitdagende titel “TOM=ATLAS?“. In vorm van rondetafelgesprekken hebben de aanwezigen (studenten en docenten) ervaringen en kennis met elkaar uitgewisseld over 5 thema’s:

a. Selectie en Intake gesprekken

b. Organisatie van module onderwijs

c. Projectonderwijs: welke varianten hebben we op de UT

d. Toenemende zelfsturing van studenten

e. Toetsen en beoordelen in projectonderwijs

Een kort verslag staat op het intranet van de UT. Volgende evenementen van het Programmabureau Onderwijsvernieuwingen voor in je agenda: 5 maart 2014 (mini-seminar), 2 april 2014 (inspiratiemarkt).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.