Update over ICTO

De activiteiten die we voor ICT in Onderwijs ontplooien, zijn hier al eerder aangekondigd. Vandaag een bericht over de status van de verschillende zaken rond ICT in Onderwijs.
Ons ICTO clubje (ik, Karen, Marije H, Martine, Marie-Jose en Lisa) probeert elke twee weken bij elkaar te zitten om de laatste stand van zaken te bespreken, en elkaar te informeren en afspraken te maken. In dit bericht de highlights van onze laatste bespreking van 9 december 2013, waarmee we tevens de rest van de lezers van dit weblog ook weer op de hoogte stellen van de meest actuele stand van zaken. Voor het gemak geef ik dit bericht vorm op basis van de 5 thema’s waarop we ons willen focussen voor de komende jaren:

Toetsing (30%)

Wie en status

1c. Van Zuilekom, Thomas (CiT). Inzet digitale toetsing in module 3, mogelijk breder trekken dan QMP.(misschien workshop “Toetsvragen maken”)

Lisa. Docenten zijn geassisteerd door Jan de Goeijen (ICTS). Hebben uiteindelijk op dit moment voor schriftelijke toets gekozen (sep 2013).

1d. Van Dam (TG). Best practices digitale instaptoetsen documenteren.

Marije H. Nog niet echt sprake van best practice. Nog veel aanverwante issues. Doorverwezen naar e-learning expert bij TG, Arthur Veugelers, om toets te produceren.

1i. Verantwoorde keuze digitaal portfolio MB (in casu leerlijnen)

Martine. Versie 1 van applicatie bijna klaar (gemaakt door ICTS).

Vervolgproject te starten voor (a) evaluatie ICTS applicatie bij TBK, en (b) beperkte deskresearch naar alternatieven met betrokkenheid verschillende stakeholders van andere faculteiten. Resultaat in 2014.

1l. Peer feedback bij INF (Langerak)

Karen. Nog starten.

Digitaal leermateriaal (20%)

2a. Keuzes Ondemand video, en videomanagement systeem. Heldere afspraken en procedures over (kosten en bekostiging) menukaart Video. Samenwerking ICTS en OD vormgeven.

Wytze. We blijven waarschijnlijk bij Mediasite voor beheer en uitlevering. Opname straks mogelijk via 2 (mobiele) sets, 1 van Mediasite, 1 eigen opstelling. 
Er is veel tijd gestoken in kostprijsberekeningen, samen met ICTS. Er wordt nog gekeken naar bekostiging, en eventuele doorberekening naar faculteiten.

2d. Cameratraining voor docenten. Samen optrekken met ELAN (van der Meij) indien mogelijk; wellicht breder maken, bijv workshop Video in het onderwijs

Karen. Training uitgevoerd door Cindy de Koning. Proefopnames zijn gemaakt in de studio bij ITC. Deze studio, met bekwame collega’s, is beschikbaar!

Herhaling van training, met aanpassingen, in jan/feb.

2e. Handtekenen, instructievideo’s maken (Zwart)

Lisa.

2j. Gebruik live video in het onderwijs; videoconferencing, webconferencing, virtual classroom, 3TU Virtuele collegezaal

Wytze. Feb 2014. Ook hier is waarschijnlijk een update nodig van de techniek en bijbehorende dienstverlening.

2k. Gebruik online leermaterialen. Bij GW is Mathijs Noordzij geïnteresseerd en wil graag pilot doen.

Marjolein Drent / Petri van Willigen. Viel nog niet mee om geschikte digitale materialen te vinden, maar is gelukt. Marjolein en Petri denken nog na over een slimme manier om docenten deze dienst aan te bieden (wellicht dat we ook studenten hiervoor kunnen inzetten).

Digitale activerende werkvormen (30%)

3c. Peer feedback: interesse bij INF (Langerak)

Karen

3d. Bredere analyse van plus- en minpunten van verschillende voring applicaties.

Marije H / Martine.

Advies komt binnenkort. Dan ook snel daarna overgaan tot aanschaf van 1 of 2 licenties, want er is veel behoefte aan voting applicaties.

Efffectief samen leren en werken (10%)

4c. Gebruik Google+ voor delen opdrachten en discussie hierover (De Kogel)

Lisa. Is nader bekeken (okt 2013), en uiteindelijk toch Blackboard geworden. Loopt heel goed.

Pioniers ondersteunen (10%)

5b. Inzet MOOC’s van elders in module 7 bij GZW.

Martine. Nog te starten.

Verder op de agenda in het kader van ICT in Onderwijs:

  • Er is gestart (onder het thema Toetsing) met een pilot met een zogenaamde Lock Down Browser, die Respondus levert. Dit is een building block voor Blackboard, waarmee het mogelijk wordt om behoorlijk beveiligd een digitale toets binnen Blackboard af te kunnen nemen. De eerste ervaringen bij ITC zijn positief;
  • Een mogelijke start maken met een digitale toetszaal; in dat kader bezochten we twee weken geleden de digitale toetszaal bij de RUG.
  • We willen wat meer documentatie / informatie over Blackboard beschikbaar maken voor docenten
  • Binnen 3TU verband is “digitalisering” een belangrijk thema. Dit moet nog wat concreter worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.