Twents Meesterschap 2011

Volgende week, op 20 en 21 januari 2011, wordt de conferentie Twents Meesterschap weer gehouden op de Universiteit Twente. De conferentie is bedoeld voor docenten in het Voortgezet Onderwijs.

logoVolgende week, op 20 en 21 januari 2011, wordt de conferentie Twents Meesterschap weer gehouden op de Universiteit Twente. De conferentie is bedoeld voor docenten in het Voortgezet Onderwijs. Zij kunnen zich op deze twee dagen breed laten informeren over nieuwe ontwikkelingen in hun vakgebied. Vorig jaar was ik enthousiast over deze conferentie (zie mijn verslag van vorig jaar).

Inschrijven voor de conferentie kan nog tot 14 januari aanstaande, en de kosten bedragen 50 euro. Hiervoor krijg je dus een degelijk inhoudelijk programma voorgeschoteld, dus die kosten zijn volgens mij alleszins redelijk.

Deze keer kan ik helaas  niet bij de conferentie aanwezig zijn vanwege andere verplichtingen, maar ik wil hierbij graag enkele tips geven voor interessante workshops. Let op: Mijn aanbevelingen zijn niet helemaal objectief, omdat het workshops betreft met zaken waar ik een bijdrage aan heb mogen leveren.

Mijn aanbevelingen

Er zijn op 20 januari  in totaal drie rondes met elk 10 workshops, oftewel genoeg keus. Voor de eerste ronde zou ik de workshop over Lab on a chip willen bezoeken, als ik de kans zou hebben. Voor dit onderwerp wordt onderwijsmateriaal ontwikkeld voor het vak Natuur  Leven en Technologie. Tijdens de workshop maakt u kennis met het materiaal en kunt er natuurlijk ook zelf een oordeel over vormen.

Voor de tweede ronde workshops zou ik twee aanbevelingen willen doen. Er is in deze ronde een workshop over het gebruik van videoconferencing en gekoppelde digiborden voor Wiskunde. Mijn tweede aanbeveling voor deze tweede ronde is de workshop over de ontwikkeling van de Online Leeromgeving (OLO)van de Universiteit Twente. In de afgelopen maanden hebben we namelijk hard gewerkt (en het zijn vooral studenten geweest die het werk verzet hebben) aan uitbreidingen die de OLO nu ook voor docenten geschikt maken. In de workshop zult u zien wat we voor u als docenten kunnen betekenen op het gebied van digitaal lesmateriaal en het gebruik ervan in uw eigen lessituatie.

Voor de derde rond wil ik graag speciaal wijzen op de workshop met als titel “Mijn en Dijn? Online samenwerken”. In deze workshop zult u kennis kunnen maken met de eerste versie van de digitale samenwerkomgeving van het Bèta-Steunpunt Oost. Met dit platform willen we graag de docenten in het Voortgezet Onderwijs een mogelijkheid bieden om in de relatieve beslotenheid van een digitale samenwerkomgeving met elkaar kennis  en ervaringen uit te wisselen en met elkaar samen te werken aan de ontwikkeling van (digitaal) onderwijsmateriaal en e-learning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.