Toetsing in TOM

We hebben op de website van de Onderwijskundige Dienst veel informatie beschikbaar voor onze doelgroep. Er is bijvoorbeeld een uitgebreide kennissite over toetsen en beoordelen. Ook concrete en actuele informatie over toetsing en beoordelen in het Twents Onderwijs Model is ruimschoots beschikbaar. Een aanrader van deze kennissite: een artikel van collega Lisa Gommer over hoe bij CTW wordt gewerkt aan projectonderwijs en de rol van toetsing daarin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.