Terugblik SURF Onderwijsdagen 2008

voor een afsluitende keynote door een vertegenwoordiger van de commercie. Ik ben er ook niet naartoe gegaan, als een soort stil protest. Heb er ook niet veel aan gemist, geloof ik. Nou, dan maar heel kort mijn indrukken. Op de centrale informatiemarkt heb ik met vele mensen korter of langer gesproken.

IMG_5906

Wat moet je nog schrijven over de SURF Onderwijsdagen 2008? Onder andere Sia Vogel, Hans Mestrum, Wilfred Rubens en Pierre Gorissen hebben al het één en ander geschreven. En ik was ook net zo verbaasd als Wilfred over de keuze voor een afsluitende keynote door een vertegenwoordiger van de commercie. Ik ben er ook niet naartoe gegaan, als een soort stil protest. Heb er ook niet veel aan gemist, geloof ik.

Nou, dan heel kort mijn indrukken. Ik wil beginnen met een compliment voor de organisatie. Er was op de informatiemarkt eigenlijk altijd genoeg plaats om te netwerken en even ergens te gaan zitten kletsen. Hier heb ik met vele mensen korter of langer gesproken. Top geregeld dus!

Er waren wat mij betreft twee trends in de verslaglegging, die zeker zullen beklijven: live Twitteren (het archief van “owd2008” op Twitter) en video (zie SURFmedia). De foto hierboven is van een Twitterfountain, die door Gerard Dummer in elkaar is gezet. Het is een zogenaamde mashup van foto’s van de Onderwijsdagen 2008 en de berichtjes die via Twitter werden verzonden over en op de Onderwijsdagen. De live versie is nog steeds te zien op de website.

Dan de inhoudelijke zaken van de Onderwijsdagen. Ik bezocht twee sessies waar ik enthousiast over ben, en die ik hier nog even wil benoemen:

  • Job Twisk (Hogeschool Utrecht) presenteerde een helder en enthousiast verhaal (presentatie alhier) over www.humedia.nl. Dit is een sociaal netwerk, dat is ingezet om de docenten en studenten weer echt bij de school betrokken te krijgen, een thuisgevoel te geven. Tot op heden is humedia een behoorlijk succes. De HU heeft bewust gekozen om het Ning platform hiervoor in te zetten en niet de centrale ELO. Als je zelf ook een sociaal netwerk zou willen opzetten, kun je ook eens naar Elgg kijken (is als opensource, dus gratis, beschikbaar, waar ik al eerder over schreef.
  • Ook het verhaal van Jan-Bart de Vreede (Wikimedia Foundation) sprak mij aan. Hij zet zich in voor het doorbreken van de traditionele manier van ontwikkeling en productie van onderwijsmateriaal (zie bijvoorbeeld Nederlandstalige wikibooks). Bart-Jan benoemde eerlijk een aantal probleempjes die belemmerend werken op dit moment. Met name het gebruik van wiki-software is nog niet zo eenvoudig dat iedere docent in het onderwijs hiermee overweg kan.

Als laatste wil ik hierbij nog verwijzen naar iets ogenschijnlijk heel anders. Maar toch niet echt, want het heeft voor mij een duidelijke link naar de SURF Onderwijsdagen. De Onderwijsdagen zijn voor mij de dagen dat ik de kans krijg mijn netwerk fysiek te ontmoeten en/of uit te breiden. Dat netwerk is mijn leernetwerk, daarin en daarvan leer ik dagelijks. Ik onderschrijf dan ook van harte de stelling die Peter Sloep daarover innam in zijn oratie, die ook afgelopen week plaats vond. Ik kan nog geen complete tekst vinden van de oratie, maar in het persbericht staat dat traditioneel onderwijs ongeschikt is voor leven-lang-leren:

Voor leven-lang-leren is ons traditionele onderwijs en zijn onderwijsinstellingen minder geschikt. Wat leven-lang-leren nodig heeft is een nieuwe organisatievorm: het leernetwerk. Dat betoogt prof. dr. Peter Sloep in zijn oratie die hij uitspreekt op 14 november 2008 te Heerlen bij de aanvaarding van het ambt als hoogleraar Technology Enhanced Learning bij het Centre for Learning Sciences and Technologies van de Open Universiteit Nederland. (..)

Een leernetwerk is een online, sociaal netwerk dat een scala van instrumenten biedt om kennis te verwerven en kennis te delen. Leernetwerken richten zich op een begrensd domein en worden ontworpen om leven-lang-leren te stimuleren. Ze scheppen de voorwaarden voor vormen van leren die flexibel zijn naar logistiek en inhoud, die informeel zijn, die een accent leggen op spontane samenwerking met anderen en oog hebben voor werkcontexten. In zijn oratie werkt Sloep uit hoe leernetwerken gestructureerd zijn, wat de rol van competenties erin is en welke instrumentatie nodig is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.