Tag Archive : social software

/ social software

Informeel leren uitgelegd

8 March 2010 | expertise, informeel leren, leren | No Comments

Ik gebruik hier regelmatig de term “informeel leren” (klik om de berichten in die categorie te zien). Hoe meer ik er over lees, en ook zelf ervaring mee krijg, hoe meer ik ervan overtuigd raak dat onderwijsinstellingen en bedrijven hier nog volstrekt onvoldoende op inspelen. Dit komt mogelijk door de onbekendheid met wat nu eigenlijk onder informeel leren moet worden verstaan en hoe het werkt. Hierna volgt een korte uitleg en enkele verwijzingen naar aanvullend leesmateriaal om door te lezen (al het materiaal waarnaar ik verwijs, is in het Engels). (more…)

Startpagina Open 2.0Ik volg vanaf 2005 de ontwikkelingen rond Elgg. Elgg presenteert zich als een zogenaamde ‘social networking engine’. De software is beschikbaar als open source software en kan door iedereen vrijelijk gebruikt en aangepast worden. Alles wat u nodig hebt, is een webserver met Apache, PHP 5.2 en MySQL 5+.

Elgg is naar mijn mening uitstekend geschikt voor het ondersteunen en faciliteren van (informeel) leren, zowel in een bedrijfscontext als op een school. Eigenlijk soms veel beter geschikt dan veel traditionele Electronische Leer Omgevingen (zoals Fronter, N@tschool, BlackBoard of Teletop), tenminste als u even goed nadenkt. Hieronder wat meer informatie over Elgg. Ik maak daarbij gebruik van schermafdrukken van de nieuwe community Open 2.0 ter illustratie. (more…)

Informeel leren op de radar

30 March 2009 | interessant | No Comments

classroomIk heb hier al verschillende keren aandacht besteed aan ‘informeel leren’ (voor een definitie verwijs ik naar de Engelstalige Wikipedia). Naar mijn mening zal informeel leren steeds meer en steeds beter het zogenaamde ‘formele’ leren (een docent in de klas met een groep lerenden) gaan aanvullen en soms zelfs vervangen. Het belang en het effect van ‘informeel leren’ zal niet in de laatste plaats toenemen omdat er technisch (met internet, mobieltjes etc) steeds meer mogelijk is. Wat ik vooral ook gunstig vind, is dat met ‘informeel leren’ ook daadwerkelijk de lerende steeds meer in het centrum van de aandacht (of moet ik zeggen ‘macht’?) komt. Zeker in een bedrijfsmatige context zou informeel leren wel eens een vlucht kunnen gaan nemen. Daarvoor zullen de opleidingsverantwoordelijken wel verder moeten durven kijken dan de klassikale opleidingsmetafoor. (more…)

Twitter op school

24 February 2009 | interessant, socialsoftware | No Comments

Twitter - zbdigitaal- Twitter in de klas.Een assistant professor in San Francisco, David Silver, schrijft op zijn weblog dat hij Twitter gebruikt voor zijn onderwijs. Hij schrijft op silver in sf:this semester, twitter is the main mode of communication used by my students and me. twitter has replaced at least three classroom technologies, and has streamlined our outside-the-classroom conversations and collaboration.”

Ik vind dit een fascinerend voorbeeld! Silver gebruikt Twitter voor communicatie naar zijn studenten en voor het laten melden door studenten dat ze een opdracht hebben afgerond. Ik vind het een mooi lichtgewicht voorbeeld van het gebruik van Twitter. Natuurlijk had hij ook een Electronische Leeromgeving kunnen gebruiken, maar dat lijkt in zijn geval nogal veel van het goede. Het is natuurlijk ook niet helemaal toevallig dat zijn vakgebied “Media Studies” is.

Met dank aan een tweet van ZBDigitaal (Edwin Mijnsbergen).

Informeel leren in 2009

5 January 2009 | expertise, informeel leren, leren | No Comments

Na mijn eerdere bericht over trends voor 2009 nu een wat wildere voorspelling. Namelijk dat leren een vlucht zal gaan nemen. Onderwijsinstellingen en opleidingsadviesbureau’s (zoals LOI, NTI, BoertienGroep of Schouten Nelissen) zullen daar tot op zekere hoogte van profiteren. Maar ik denk dat er juist ook veel meer geleerd zal worden buiten de gevestigde en bekende instellingen en bureau’s om. (more…)

Web 2.0 voor Universiteit Twente

16 December 2008 | interessant, socialsoftware | No Comments

View SlideShare presentation. (tags: lerarenopleiding universiteit)

Vanmiddag was ik te gast bij de lerarenopleiding van de Universiteit Twente) bij het vak Communication Science van de Universiteit Twente (op uitnodiging van Jan van der Veen, dank daarvoor!). Het betreft een vak voor studenten die een lerarenopleiding volgen (een opleiding op master-niveau). In de bijeenkomst van vanmiddag hebben we stil gestaan bij ontwikkelingen zoals web 2.0 en social software en de mogelijkheden die dit geeft voor het onderwijs. De studenten hadden al wat ‘huiswerk’ gekregen: ze hadden zich verdiept in verschillende vormen van social software, waaronder YouTube, Flickr, Hyves, Delicious, Wiki’s en Twitter. In korte presentaties gaven ze in duo’s hun indruk van en mening over de tools. Het meest positief was men (dit is geheel mijn eigen indruk) over Wikipedia. Voor bijvoorbeeld Flickr of Twitter zagen deze docenten (in spé) weinig waarde voor het onderwijs.

(more…)

Kenniskring Windesheim

27 October 2008 | expertise | No Comments

27-10-2008: op bezoek bij WindesheimVandaag was ik uitgenodigd bij de kenniskring ICT en Onderwijsinnovatie van Hogeschool Windesheim. De leden van de kenniskring doen (part-time) onderzoek op gebieden als afstandsleren, ICT competenties van docenten en ketenintegratie in het onderwijs.

Deze kenniskring staat onder leiding van een lector. Dit is dr. Peter van ‘t Riet, die mij ook had uitgenodigd (bedankt!). Ik heb iets mogen vertellen over mijzelf, mijn werkzaamheden en interesses en vooral over hoe ik social software inzet en gebruik in mijn dagelijkse werkzaamheden. (more…)

Via George Siemens werd ik verwezen naar een interessant bericht van Jay Cross. Jay Cross schrijft veel over informeel leren (informal learning) op het Informal Learning Weblog. Eén van zijn recente berichten gaat over (Electronic) Performance Support. Eigenlijk is Performance Support aan een opmerkelijke revival bezig, volgens Jay. Lees maar waarom in Whatever Happened to Performance Support?:

Overall, what are corporate blogs, feeds, aggregators, wikis, mash-ups, locator systems, collaboration environments, and widgets, if not performance support?

Wikipatterns - Wiki PatternsVia Willem van Valkenburg (TU Delft) werd ik hier op gewezen, overigens al enkele maanden geleden. Het is een mooie website over patterns, patronen die zich kunnen voordoen als je een wiki wilt gaan toepassen in je organisatie, vandaar de naam WikiPatterns. De website gaat niet over techniek, maar gaat over mensen, menselijk gedrag en hoe dit te beïnvloeden. Erg mooi! (more…)

Hoe blijf je op de hoogte?

16 October 2007 | expertise, socialsoftware | No Comments

Een ex-collega vroeg mij onlangs via email “Wat onderneem jij aan activiteiten om bij te blijven op je vakgebied?”. Ik vond dat wel een intrigerende vraag. Waarbij ik wel meteen terug meldde dat ik die vraag niet via een email ging beantwoorden, maar via mijn website. Dus bij deze: ik gebruik hoofdzakelijk twee zeer handige webdiensten, en wel Bloglines en Del.icio.us.

(more…)