Informeel leren op de radar

Naar mijn mening zal het informele leren steeds meer en steeds beter het zogenaamde ‘formele’ leren (een docent in de klas met een groep lerenden) gaan aanvullen en soms zelfs vervangen. Het belang en het nuttige effect van ‘informeel leren’ zal niet in de laatste plaats toenemen omdat de er technisch steeds meer mogelijk is.

Read more

Performance Support: kent u die nog?

Via George Siemens werd ik verwezen naar een interessant bericht van Jay Cross. Jay Cross schrijft veel over informeel leren (informal learning) op het Informal Learning Weblog. Eén van zijn recente berichten gaat over (Electronic) Performance Support. Eigenlijk is Performance Support aan een opmerkelijke revival bezig, volgens Jay. Lees maar waarom in Whatever Happened to Performance Support?: Overall, what are corporate blogs, feeds, aggregators, wikis, mash-ups, locator systems, collaboration environments, and widgets, if not performance[…]

Read more

Voorbeeld #2 informeel leren: maak van je wiki een succes!

Via Willem van Valkenburg (TU Delft) werd ik hier op gewezen, overigens al enkele maanden geleden. Het is een mooie website over patterns, patronen die zich kunnen voordoen als je een wiki wilt gaan toepassen in je organisatie, vandaar de naam WikiPatterns. De website gaat niet over techniek, maar gaat over mensen, menselijk gedrag en hoe dit te beïnvloeden. Erg mooi!

Read more

Hoe blijf je op de hoogte?

Een ex-collega vroeg mij onlangs via email “Wat onderneem jij aan activiteiten om bij te blijven op je vakgebied?”. Ik vond dat wel een intrigerende vraag. Waarbij ik wel meteen terug meldde dat ik die vraag niet via een email ging beantwoorden, maar via mijn website. Dus bij deze: ik gebruik hoofdzakelijk twee zeer handige webdiensten, en wel Bloglines en Del.icio.us.

Read more