Tag Archive : informeel leren

/ informeel leren

Beter SpellenAl weer twee jaar geleden had ik een serie van 6 berichten met voorbeelden van informeel leren, voor bijvoorbeeld Wiskunde (WisFaq, zie mijn bericht van toen) of de zogenaamde Gapcasts (zie mijn bericht van toen). Vandaag ga ik verder met deze serie berichten, en zijn we dus bij nummer 7 gekomen. Nog even voor de goede orde: informeel leren is een breed begrip. Ik ga me niet wagen aan een eenduidige definitie. Kijk bijvoorbeeld voor meer informatie bij Jay Cross:

Learning is formal when someone other than the learner sets curriculum. Typically, it’s an event, on a schedule and completion is generally recognized (..). Formal learning is pushed on learners. By contrast, informal learners usually set their own learning objectives. They learn when they feel a need to know. The proof of their learning is their ability to do something they could not do before.” (bron)

(more…)

Leren buiten school

26 April 2010 | informeel leren | 2 Comments

Logo Peer2Peer University

Hopelijk beseft u dat leren niet alleen in de school, in het conferentieoord op de hei, of op de universiteit kan plaats vinden. Leren vindt overal en altijd plaats. Een dag niet geleerd, is een dag niet geleefd! Sommigen beweren, overigens zonder echte wetenschappelijke bewijzen, dat meer dan 80 procent van het leren buiten de officiële instanties om gaat.
Hierbij twee voorbeelden van het leren (of “onderwijs” zo u wilt) dat anders ingericht is dan we gewend zijn (let op: voorbeelden zijn in het Engels). Allereerst de Peer2Peer University, afgekort P2PU. De missie van P2PU is lekker simpel: Learning for everyone, by everyone, about almost anything. (more…)

Informeel leren uitgelegd

8 March 2010 | expertise, informeel leren, leren | No Comments

Ik gebruik hier regelmatig de term “informeel leren” (klik om de berichten in die categorie te zien). Hoe meer ik er over lees, en ook zelf ervaring mee krijg, hoe meer ik ervan overtuigd raak dat onderwijsinstellingen en bedrijven hier nog volstrekt onvoldoende op inspelen. Dit komt mogelijk door de onbekendheid met wat nu eigenlijk onder informeel leren moet worden verstaan en hoe het werkt. Hierna volgt een korte uitleg en enkele verwijzingen naar aanvullend leesmateriaal om door te lezen (al het materiaal waarnaar ik verwijs, is in het Engels). (more…)

Startpagina Open 2.0Ik volg vanaf 2005 de ontwikkelingen rond Elgg. Elgg presenteert zich als een zogenaamde ‘social networking engine’. De software is beschikbaar als open source software en kan door iedereen vrijelijk gebruikt en aangepast worden. Alles wat u nodig hebt, is een webserver met Apache, PHP 5.2 en MySQL 5+.

Elgg is naar mijn mening uitstekend geschikt voor het ondersteunen en faciliteren van (informeel) leren, zowel in een bedrijfscontext als op een school. Eigenlijk soms veel beter geschikt dan veel traditionele Electronische Leer Omgevingen (zoals Fronter, N@tschool, BlackBoard of Teletop), tenminste als u even goed nadenkt. Hieronder wat meer informatie over Elgg. Ik maak daarbij gebruik van schermafdrukken van de nieuwe community Open 2.0 ter illustratie. (more…)

De nieuwe ELO

13 May 2009 | expertise, interessant | No Comments

CIMG4204Recent kwamen mij verschillende publicaties onder ogen over Electronische Leeromgevingen (ELO), die mij een beetje blij maakten. We zijn de weg omhoog aan het (uit)vinden waar we met de ELO naar toe moeten, volgens mij. In 2005 deed ik, samen met collega Allard Strijker, onderzoek voor SURFfoundation, dat uitmondde in een rapport onder de titel “Portals: de nieuwe ELO’s?“. We beschreven verschillende trends en deden verslag van ontwikkelingen bij een aantal hogescholen en universiteiten in Nederland. Op dat moment verstonden we onder “portals” producten als uPortal, MS SharePoint en Oracle Portal, die door een instelling zelf werden aangeboden aan de medewerkers en studenten. Deze producten leken een enorme potentie te hebben, volgens onze toenmalige gesprekspartners. Bij mijn weten is er niet al te veel terecht gekomen van die potentie. (more…)

Stephen Downes schrijft altijd kort, duidelijk en bondig. Deze keer fileert hij een artikel van Saul Carliner, die voorspelt dat het gewone ‘klaslokaal’ altijd zal blijven bestaan (en dat klopt natuurlijk ook). En tegelijkertijd beweert hij dat informeel leren geen of weinig bestaansrecht heeft. Helaas wordt zijn bewering niet ondersteund door serieuze gegevens. Zie Long Live Instructor-Led Learning ~ Stephen’s Web ~ by Stephen Downes

For the record, I agree with Saul Carliner: instructor-led training is not on the verge of disappearing, and will still be around in 2019. (..) Bad data leads to bad predictions. Yes, instructor-led training will hang around, because people change slowly. That’s all.

Informeel leren op de radar

30 March 2009 | interessant | No Comments

classroomIk heb hier al verschillende keren aandacht besteed aan ‘informeel leren’ (voor een definitie verwijs ik naar de Engelstalige Wikipedia). Naar mijn mening zal informeel leren steeds meer en steeds beter het zogenaamde ‘formele’ leren (een docent in de klas met een groep lerenden) gaan aanvullen en soms zelfs vervangen. Het belang en het effect van ‘informeel leren’ zal niet in de laatste plaats toenemen omdat er technisch (met internet, mobieltjes etc) steeds meer mogelijk is. Wat ik vooral ook gunstig vind, is dat met ‘informeel leren’ ook daadwerkelijk de lerende steeds meer in het centrum van de aandacht (of moet ik zeggen ‘macht’?) komt. Zeker in een bedrijfsmatige context zou informeel leren wel eens een vlucht kunnen gaan nemen. Daarvoor zullen de opleidingsverantwoordelijken wel verder moeten durven kijken dan de klassikale opleidingsmetafoor. (more…)

Twitter op school

24 February 2009 | interessant, socialsoftware | No Comments

Twitter - zbdigitaal- Twitter in de klas.Een assistant professor in San Francisco, David Silver, schrijft op zijn weblog dat hij Twitter gebruikt voor zijn onderwijs. Hij schrijft op silver in sf:this semester, twitter is the main mode of communication used by my students and me. twitter has replaced at least three classroom technologies, and has streamlined our outside-the-classroom conversations and collaboration.”

Ik vind dit een fascinerend voorbeeld! Silver gebruikt Twitter voor communicatie naar zijn studenten en voor het laten melden door studenten dat ze een opdracht hebben afgerond. Ik vind het een mooi lichtgewicht voorbeeld van het gebruik van Twitter. Natuurlijk had hij ook een Electronische Leeromgeving kunnen gebruiken, maar dat lijkt in zijn geval nogal veel van het goede. Het is natuurlijk ook niet helemaal toevallig dat zijn vakgebied “Media Studies” is.

Met dank aan een tweet van ZBDigitaal (Edwin Mijnsbergen).

Informeel leren in 2009

5 January 2009 | expertise, informeel leren, leren | No Comments

Na mijn eerdere bericht over trends voor 2009 nu een wat wildere voorspelling. Namelijk dat leren een vlucht zal gaan nemen. Onderwijsinstellingen en opleidingsadviesbureau’s (zoals LOI, NTI, BoertienGroep of Schouten Nelissen) zullen daar tot op zekere hoogte van profiteren. Maar ik denk dat er juist ook veel meer geleerd zal worden buiten de gevestigde en bekende instellingen en bureau’s om. (more…)