Stealth professionalisering

Docentprofessionalisering 1.0 = Trainingen, certificaten, BKO, verplichtingen, procedures, wantrouwen, prestatie-afspraken, massa-aanpak….

Docentprofessionalisering 2.0 = Vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid, intrinsieke motivatie, invididuele aanpak, maatwerk

Of met  andere woorden “stealth professionalisering” (met dank aan Wilfred Rubens). SURF heeft onlangs een netwerktafel over Docentprofessionalisering en ICT georganiseerd. Ik verwijs graag naar een verslag van deze netwerktafel van Wilfred Rubens van de Open Universiteit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.