Quickscan van je competenties

Op de website van Hogeschool Windesheim kun je online een EVC Quickscan doen. EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties (of soms ook wel Erkenning van Eerder Verworven Competenties). Windesheim wil waarschijnlijk op deze manier studenten aanspreken die al een behoorlijke werkervaring of vooropleiding hebben. Die willen wellicht wel verder studeren, maar hebben geen behoefte aan een compleet programma met allerlei overbodige onderdelen. De Quick Scan duurt ongeveer 10 minuten en eindigt met een vrijblijvend advies.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.