Projectpartner Twente’s got Talent

Na een doorlooptijd van enige maanden kan het dan nu bekend worden gemaakt: ik ben projectpartner geworden van het project Twente's got Talent!

Update juli 2013: Dit project is inmiddels succesvol afgerond!

Na een aanloop van enige maanden kan het dan nu bekend worden gemaakt: ik ben projectpartner geworden van het project Twente’s got Talent! Het project wordt gesubsidieerd door de Provincie Overijssel, vanuit het programma ICT-Diensteninnovatie Overijssel. Twente’s got talent (afgekort als TGT) loopt twee jaar en beoogt, via de inzet van nieuwe ICT-diensten, de aansluiting tussen de verschillende schoolvormen te verbeteren. Er worden met name activiteiten ontplooit voor een betere aansluiting tussen Voortgezet Onderwijs (VO) en Hoger Onderwijs (HO), maar ook de aansluiting tussen Primair Onderwijs (PO) en VO is onderdeel van het project.

De Universiteit Twente is penvoerder van het project. De projectleider is Dr. Ingrid Breymann van ELAN. De overige partners in het project zijn Dialogic BV, Saxion, Hogeschool Windesheim, Hogeschool Edith Stein en enkele scholen voor primair en voortgezet onderwijs

Ik zal in dit project in het jaar 2010 mijn aandacht verdelen over drie zaken (voor gemiddeld 1 dag per week):

  1. Video-conferencing. We willen kijken naar (de didactiek van) het gebruik van video-conferencing bij het vak Wiskunde D in HAVO en VWO. Hier is vaak het probleem dat er maar enkele leerlingen in een school zijn die dit vak volgen. Wellicht dat we met video-conferencing tussen één of meer scholen toch op al die scholen het vak kunnen blijven aanbieden.
  2. Het uitbreiden en verbeteren van de Online Leeromgeving van Twente Academy. We willen de verzameling digitale lesmaterialen beter vindbaar en bruikbaar maken voor docenten. Daarmee verwachten we dat docenten het digitale lesmateriaal gaan toepassen in hun lessen. En uiteindelijk leveren we zo een bijdrage aan het gebruik van ICT in de lessen op middelbare scholen.
  3. Digitale samenwerk-omgeving. Bij dit project, maar ook bij andere projecten waarbij samengewerkt wordt met docenten en scholen in de regio (en daarbuiten), zijn tientallen docenten en medewerkers betrokken. De communicatie onderling gebeurt veel met e-mail. Echter, dit is niet altijd het meest geschikt hiervoor, zoals we allemaal weten. Er zal dus een digitale samenwerk-omgeving worden ingericht, waarin met elkaar kan worden gewerkt aan documenten, lesmateriaal etc.

One comment

  1. Gefeliciteerd!! Zoals je het beschrijft ziet het er uit als een machtig interessant project. Online leeromgeving ziet er ook goed uit. Nou als je ooit nog eens extra handjes nodig hebt binnen dit project hou ik me van harte aanbevolen!!

    Veel succes en plezier, en…deel je leerervaringen en knelpunten op http://www.learningwave.org 🙂 Ben ook heel benieuwd of dat platform bij punt 3 van de grond gaat komen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.