Projecten ICTO goedgekeurd

Update 31 okt: geplande capaciteit van ICTS wordt nog nader besproken (in Platform Onderwijssystemen, I-Beraad).

Op 17 oktober 2013 is de projectagenda voor ICT in Onderwijs goedgekeurd door de UCO. Er zijn 15 projecten die al lopen of die we in de komende maanden gaan starten. Het ingediende stuk met een overzicht van deze projecten staat op het intranet van de UCO (PDF). De voorgenomen besluiten die in dit stuk staan, zijn vrijwel ongewijzigd overgenomen door de UCO. Natuurlijk kwamen er enkele opmerkingen en vragen vanuit de UCO. Dit zijn ze:

  • Zorg voor voldoende afstemming en regie tussen OD, programmabureau, S&B en ICTS. Gaat het I-Beraad over inzet van ICTS capaciteit voor deze projecten? In dit kader ook concept besluit 3 iets anders formuleren.
  • Zet, waar dat kan, studenten in voor selectie, beoordeling en ranking van digitale leermaterialen. Hoeft niet alleen door docenten te gebeuren.
  • Kunnen we studenten elearning modules laten produceren over gebruik van software, bijv Mathlab etc of een wiki hiervoor open zetten?
  • Zorg ervoor dat ervaringen uit projecten ook breder inzetbaar en toepasbaar worden, best practices etc
  • Zorg voor meer en heldere communicatie over de stand van zaken mbt ICTO, veel mensen weten niet wat er gaande is en wat er mogelijk is.

Het plan voor ICT in Onderwijs, zoals besproken in het CvB van 1 juli 2013, is ook online (PDF) beschikbaar natuurlijk. Op basis van dit plan is vervolgens de projectagenda opgesteld.

Voor OD intern: alle stukken staan ook op de P schijf, zie het pad /SO/od/ICT&O/icto-plan-ut-2013 (er staan trouwens op het nivo ICT&O nog een hoop andere folders met oude meuk!).

 

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.