Project in de schijnwerper: e-portfolio afspraak NL

In Nederland zijn we best ver op het gebied van geautomatiseerde gegevensuitwisseling binnen onderwijs en opleidingen. We zijn echter minder goed in het publiceren hierover en het promoten van de ontwikkelingen. Ik ondervond dat recent weer toen ik dit bericht aan het voorbereiden was. Zadkine
Een goed voorbeeld van een veelbelovende ontwikkeling is te vinden in de wereld van het e-portfolio, of elektronisch portfolio: een verzameling van elektronische gegevens en documenten, die worden beheerd door het lerende/werkende individu (verkorte weergave van de definitie van Kennisnet). Er bestaat reeds enige tijd een Afspraak e-portfolio NL om gegevensuitwisseling tussen verschillende software-systemen voor e-portfolio mogelijk te maken. Deze afspraak is inmiddels officiëel een Nederlandse Technische Afspraak geworden, en wel NTA 2035. Dit alles is gebaseerd op een internationale specificatie (IMS ePortfolio).
Kennisnet heeft ook dit jaar weer een aantal projecten gesubsidieerd in een projectenronde om ook de praktische toepassing van de NTA te onderzoeken en te realiseren.

Over de meeste lopende projecten is bijzonder weinig informatie te vinden op het internet (ik kan het in ieder geval niet vinden). Eén van de gunstige uitzonderingen is een project dat wordt uitgevoerd in Rijnmond, met als partners ROC Zadkine, Portfolio4u en Maintec. Dit project communiceert via een weblog naar de buitenwereld. Echt een verademing! Er worden op gezette tijden door verschillende auteurs bijdragen geleverd. Zie e-portfolio afspraak 2007/2008. Het project bij Zadkine Techniek is gericht op het uitwisselen van e-portfolio data tussen ROC en een bedrijf. Als het project succesvol is, kan een MBO deelnemer van dit opleidingencentrum delen uit zijn/haar e-portfolio meenemen bij de overstap naar een potentiële (stage)werkgever.
Met name het laatste bericht op het genoemde weblog is interessant te noemen. Hier wordt namelijk verslag gedaan van het laatste plugfest dat is gehouden op 12 juni jongstleden. Op dit plugfest waren verschillende projecten vertegenwoordigd. Het was de bedoeling dat er met elkaar zou worden getest in hoeverre men e-portfolio gegevens zou kunnen uitwisselen tussen verschillende e-portfolio systemen. Er was maar één systeem die op dat moment import en export werkend had. Dat was het systeem van ROC Zadkine, dat wordt geleverd door Portfolio4u (gebaseerd op Sakai). Lees de hele bijdrage op het weblog.

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.