Open source in het onderwijs?

Wilfred Rubens bericht dat staatssecretaris Heemskerk heeft geantwoord op een aantal vragen van de GroenLinks fractie in de Tweede Kamer. Deze fractie had enkele weken geleden vragen gesteld over de invloed van de grote software-bedrijven op de ICT-certificeringen die in het MBO kunnen worden verkregen.

opensourcewaterWilfred Rubens bericht dat staatssecretaris Heemskerk heeft geantwoord op een aantal vragen van de GroenLinks fractie in de Tweede Kamer. Deze fractie had enkele weken geleden vragen gesteld over de invloed van de grotere software-bedrijven op de ICT-certificeringen die in het MBO kunnen worden verkregen. Wilfred is niet tevreden met de antwoorden van Heemskerk en daar sluit ik mij bij aan. Het Loket MBO-ICT is wel tevreden met de reactie van Heemskerk, omdat hij blijkbaar zo ongeveer een persbericht van het Loket citeert in zijn antwoorden.

Het gaat hier dus met name om de ICT opleidingen op de ROC’s, waar weinig (of geen) aandacht is voor open source software. Studenten leren vooral omgaan met producten van Microsoft of Oracle,¬†maar niet met alternatieven uit de open source hoek.

Maar nog vreemder, vinden zowel Wilfred als ik, is dat het concept (of filosofie) “open source” blijkbaar geen thema of onderwerp is in het reguliere curriculum van de ICT opleidingen. De reactie van Heemskerk gaat geheel voorbij aan dit aspect. Ook in de reacties op het bericht van Wilfred lijken de reageerders dit in eerste instantie dit niet te vatten.

Dan het goede nieuws: voor het HBO+ niveau is al wel onderwijsmateriaal beschikbaar over dit thema. Bijvoorbeeld de “Introduction to Free Software“. Het Engelstalige boek is geproduceerd in kader van een Europees project, het SELF project. Het is beschikbaar onder een open licentie, wat betekent dat iedereen het kan aanpassen en gebruiken. Je kunt het downloaden of op papier bestellen bij het SELF project.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.