Opdracht afgerond: evaluatie Blackboard voor de UT

Update (25 juni 2008): berichtgeving over het aanstaande besluit van de UT vindt je bij Pierre Gorissen, op Livre.nl, op e-Learning.nl en bij Willem van Valkenburg.
Eén van de klanten waar ik in de afgelopen maanden werk voor heb verricht, is de Universiteit Twente (UT). De UT is al een tijdje bezig met een aantal projecten waarin de toekomstige Elektronische Leeromgeving van de de UT centraal staat. Ik heb recent een bijdrage geleverd in het project dat de laatste versie van Blackboard heeft geëvalueerd op verschillende aspecten.
Het eindrapport van deze zogenaamde Quickscan Blackboard is sinds kort openbaar beschikbaar. Als je daarin geïnteresseerd bent, ga je naar de website Elektronische Leeromgevingen op de UT. Het rapport is onder een Creative Commons “Naamsvermelding-Niet-commercieel 3.0 Nederland” licentie beschikbaar, net zoals eerdere rapporten over Sakai en MS SharePoint.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.