Interessante analyse van Wilbert

JISC, de tegenhanger van SURFfoundation in het Verenigd Koninkrijk, publiceert regelmatig en veel over e-learning. Er werkt ook een Nederlander voor JISC. Zijn naam is Wilbert Kraan. Ik heb hem enkele keren mogen ontmoeten toen het eLearning framework in de steigers werd gezet. Wilbert houdt een zogenaamd work blog bij, waar hij onregelmatig wat langere berichten publiceert.
Wilbert schreef enkele maanden geleden een mooi stuk over de huidige stand van zaken met betrekking tot Elektronische Leeromgevingen (ELO) en hoe we gekomen zijn, waar we nu zijn:

(..) some VLE vendors smelled an opportunity to control the technology, and get rich off the (license) rent. Plenty of individual buyers as well as buyer consortia took a conscious and informed decision to go along with such a near monopoly. Predictability and stability (i.e. fast commodification) were weighed against the danger of vendor lock-in in the future, and stability won.

Wilbert laat met een heldere illustratie zien dat wat betreft ELO’s nog op weg zijn naar goedkoop, stabiel, overal aanwezig en voorspelbaar, waar dit bij andere technologie al lang bereikt is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.