Infowijzer over auteurstools

Kennisnet heeft recent een mooie toevoeging gedaan aan haar website. Er is namelijk een zogenaamde Infowijzer verschenen over auteurstools

Digitaal leermateriaal - Auteurstools [Kennisnet]Kennisnet heeft recent een mooie toevoeging gedaan aan haar website. Er is namelijk een zogenaamde Infowijzer verschenen over auteurstools (software) die je kunt gebruiken om digitaal leermateriaal te maken. In totaal worden er 15 tools uitgebreid beschreven (zoals eXe, Lectora of Wimba Create). Er wordt een zeer goed onderscheid gemaakt tussen een zogenaamde arrangeertool en een ontwikkeltool. Een arrangeertool gebruik je als je uit bestaand materiaal een nieuw ‘leerarragement’ wilt samenstellen. Een ontwikkeltool is daarentegen bedoeld om lesmateriaal te produceren en op te slaan.

De tools zijn ingedeeld in een matrix met 6 cellen, zeg maar categorieën. Een beetje vreemde indeling, vind ik. Eén van de categorieën is ELO, Elektronische Leeromgeving. En in die categorie worden dan geen tools gerangschikt (of ik lees er overheen).

Verder is er heel weinig concrete en heldere informatie over licentiekosten te vinden van de verschillende commerciële tools. Daarbij komt soms ook nog dat het gemaakte digitale lesmateriaal ook niet zomaar buiten je eigen instelling verspreid mag worden, volgens sommige licentievoorwaarden. Let dus heel goed op dit soort voorwaarden, naast de beschreven functionele eigenschappen van de 15 tools.Voor de open source tools, Xerte  eXe, Learning en Reload, is dit tenminste duidelijk: je kunt de software zo inzetten zoals je zelf wilt en je hoeft geen licentiekosten te betalen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.