Informeel leren op de radar

Naar mijn mening zal het informele leren steeds meer en steeds beter het zogenaamde 'formele' leren (een docent in de klas met een groep lerenden) gaan aanvullen en soms zelfs vervangen. Het belang en het nuttige effect van 'informeel leren' zal niet in de laatste plaats toenemen omdat de er technisch steeds meer mogelijk is.

classroomIk heb hier al verschillende keren aandacht besteed aan ‘informeel leren’ (voor een definitie verwijs ik naar de Engelstalige Wikipedia). Naar mijn mening zal informeel leren steeds meer en steeds beter het zogenaamde ‘formele’ leren (een docent in de klas met een groep lerenden) gaan aanvullen en soms zelfs vervangen. Het belang en het effect van ‘informeel leren’ zal niet in de laatste plaats toenemen omdat er technisch (met internet, mobieltjes etc) steeds meer mogelijk is. Wat ik vooral ook gunstig vind, is dat met ‘informeel leren’ ook daadwerkelijk de lerende steeds meer in het centrum van de aandacht (of moet ik zeggen ‘macht’?) komt. Zeker in een bedrijfsmatige context zou informeel leren wel eens een vlucht kunnen gaan nemen. Daarvoor zullen de opleidingsverantwoordelijken wel verder moeten durven kijken dan de klassikale opleidingsmetafoor.

Naast de bedrijfscontext wordt informeel leren ook in het reguliere onderwijs ook steeds meer op waarde geschat. Gunstig in dat verband was een recent bericht van Wilfred Rubens. Hij schrijft dat op de laatste CvI managementconferentie (CvI staat voor Consortium voor Innovatie) ook voor het eerst serieus aandacht was voor informeel leren. In dit geval als mogelijkheid voor docenten in het MBO om zichzelf verder te ontwikkelen.

Voor zowel scholen als bedrijven zou ik aanraden om serieus te gaan onderzoeken of informeel leren niet een meer prominente plaats moet krijgen in het (personeels)beleid. En mocht er behoefte zijn aan ICT-ondersteuning van informeel leren, dan zou ik zeker eens kijken naar Elgg. Elgg is zojuist in een nieuwe versie (1.5) uitgekomen en kan zonder kosten worden verkregen. Het is namelijk verkrijgbaar onder een open source licentie en het werkt met de bekende combinatie van PHP en MySQL.

In Elgg kan iedereen een profiel aanmaken, kunnen groepen worden gevormd en weblogs worden bijgehouden. Maar er is nog veel meer: uitgebreide notificatie-functies, RSS feeds en ook micro-blogging is mogelijk (dit heet de Wire). Door middel van plugins kan allerlei extra functionaliteit worden ingebakken. Met bijvoorbeeld de Walled Garden plugin kan er ook voor gezorgd worden dat alles van de buitenwereld wordt afgeschermd. Elgg is wat mij betreft een echte aanrader! Zie ook de uitgebreide review (in het Engels) van Elgg door Hans de Zwart.

PS. Mijn laatste vijf berichten over informeel leren, zoals deze dat ook is, zijn overigens altijd in de rechterkantlijn zichtbaar. Dat is één van de veranderingen die ik heb aangebracht op mijn nieuwe website.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.