Informeel leren #7 – Beter spellen

Beter Spellen en Beter rekenen. Wat mij betreft een heel interessant idee, met een goede uitwerking. Beide sites bieden je elke dag een nieuwe test aan, voor rekenen en voor Nederlandse spelling.

Beter SpellenAl weer twee jaar geleden had ik een serie van 6 berichten met voorbeelden van informeel leren, voor bijvoorbeeld Wiskunde (WisFaq, zie mijn bericht van toen) of de zogenaamde Gapcasts (zie mijn bericht van toen). Vandaag ga ik verder met deze serie berichten, en zijn we dus bij nummer 7 gekomen. Nog even voor de goede orde: informeel leren is een breed begrip. Ik ga me niet wagen aan een eenduidige definitie. Kijk bijvoorbeeld voor meer informatie bij Jay Cross:

Learning is formal when someone other than the learner sets curriculum. Typically, it’s an event, on a schedule and completion is generally recognized (..). Formal learning is pushed on learners. By contrast, informal learners usually set their own learning objectives. They learn when they feel a need to know. The proof of their learning is their ability to do something they could not do before.” (bron)

Waar het mij om gaat in deze serie is goede voorbeelden te presenteren waarmee eenieder zich iets eigen kan eigen maken zonder dat er sprake is van een formele onderwijssituatie in een klas met een docent. Pull in plaats van push dus.

Goed voorbeeld

Nummer 7 in mijn serie betreft de websites Beter Spellen en Beter Rekenen. Wat mij betreft een heel interessant idee, met een goede uitwerking. Beide sites bieden je elke dag een nieuwe test aan met enkele vragen, voor rekenen en voor Nederlandse spelling. Elke dag kun je dus oefenen, en wordt je uitgedaagd om te leren. Laagdrempelig, maar wel heel effectief volgens mij. Er komt geen docent aan te pas, je ziet zelf je score, en wordt hopelijk gemotiveerd om het de volgende keer beter te doen. Je hoeft je alleen maar even gratis te registreren met je e-mailadres en je kunt meteen beginnen.

Er zijn ook enkele “sociale” elementen ingebouwd (die zorgen voor je motivatie, in ieder geval bij mij). Zo kun je zien hoe alle andere deelnemers het gedaan hebben op een bepaalde test. En bij Beter Rekenen zijn dat er inmiddels per week gemiddeld zo’n 6000. En je kunt je score ook gemakkelijk naar Twitter versturen, zodat je volgers kunnen zien hoe je scoort.

Ik kijk inmiddels uit naar de volgende websites: Betere geografie, Betere natuurkunde, Betere boekhouding. Oh ja, Beter Engels is er al, dat is een vertaalbureau!

Meer lezen over informeel leren

Er is zoveel te lezen over informeel leren. Maar hierbij wil ik graag nog verwijzen naar een zeer interessant onderzoeksartikel uit 1999 (!) van D.W. Livingstone met als titel “Exploring the icebergs of adult learning: findings of the first Canadian survey of informal learning practices”. Hierin wordt beschreven dat er in Canada toendertijd al zeer veel sprake was van informeel leren onder volwassenen. Gemiddeld besteedde een volwassene (in de onderzochte populatie) maar liefst 15 uren per week aan informeel leren, terwijl er 4 uren per week werd besteed aan formele scholing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.