Help Kennisnet met haar onderzoek

Wilfred Rubens berichtte hier al eerder over: Kennisnet is bezig met een onderzoek naar digitaal leermateriaal. Of beter gezegd: Kennisnet doet op dit moment een inventarisatie van digitaal leermateriaal dat in het voortgezet onderwijs wordt gebruikt.
Als je in het voortgezet onderwijs werkt en digitaal leermateriaal gebruikt, dan kun je een online enquête invullen. Alle informatie over dit project is te vinden op http://digitaalleermateriaal.kennisnet.nl. Ik blijf dit onderzoek zeker volgen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.