Evaluatie van iPad bij Fontys

iFontys: De wereld van de tablets is nog niet perfect. Is de iPad een vervanging voor de laptop? Nee, maar hij komt in de buurt

Eerder schreef ik al over de hype rond tablets. ifontysPierre Gorissen wees mij toen op wat extra informatie van Fontys Hogescholen over het gebruik van iPads in hun onderwijs. Recent is het project (iFontys geheten) afgerond. Hierbij dus een verwijzing naar de aankondiging van de eindevaluatie:
De wereld van de tablets is nog niet perfect. Is de iPad een vervanging voor de laptop? Nee, maar hij komt in de buurt. Dat is een van de conslusies uit de studentenevaluatie van iFontys. Vooral de iPad als productietool laat nog veel te wensen over volgens de studenten. Toch scoort de iPad op bepaalde gebieden beter dan de laptop. Studenten waarderen vooral de directe beschikbaarheid hoog.”
De evaluatie van Fontys is geen uitgebreid wetenschappelijk onderzoek geweest. Het heeft de vorm van een inventarisatie van meningen en ervaringen van ongeveer 100 studenten die enkele maanden met de iPad hebben mogen werken. In het bondige evaluatierapport (van Constanze Thomassen en Patricia Kokx) is het meest interessante wat mij betreft de opsomming van applicaties die men veel heeft gebruikt en nuttig vond op de iPad (de killer apps). Hier weinig verrassingen, maar men miste wel een applicatie voor de Electronische Leeromgeving van Fontys, N@tschool.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.