Evaluatie Groen Kennisnet

De Open Universiteit Nederland geeft een interessante email nieuwsbrief uit. Daarin vond ik een interessant bericht over een onlangs uitgevoerde audit van het Groen Kennisnet (GKn).

Groen Kennisnet

De Open Universiteit Nederland geeft een interessante email nieuwsbrief uit (hier kun je je aanmelden). Daarin vond ik vandaag een interessant bericht over een onlangs uitgevoerde audit van het Groen Kennisnet (GKn). Deze audit  is uitgevoerd door een commissie onder leiding van prof. dr. Paul Kirschner van de Open Universiteit. Groen Kennisnet is een door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gefinancierde digitale leer- en werkomgeving met verschillende tools en informatie over landbouwgerelateerde thema’s voor docenten, leerlingen en onderwijsmanagers in de landbouwonderwijssector. GKn is mede in het leven geroepen om onderwijsvernieuwing te faciliteren. GKn bestaat inmiddels tien jaar en is uniek in Nederland, omdat het voor alle niveaus van het landbouwonderwijs beschikbaar is (dus VMBO, MBO, HBO en WO). GKn is gebaseerd op het Livelink platform. Het rapport is interessant leesvoer. Enkele conclusies uit het rapport (rapport in PDF):

  • GKn is een waardevolle en gewaardeerde voorziening voor scholen, docenten en leerlingen.
  • Er worden maar een paar functionaliteiten van GKn echt intensief gebruikt. De gebruikersvriendelijkheid wordt maar matig gevonden.
  • Management is meer tevreden over GKn dan docenten.
  • Het delen van digitaal leermateriaal (‘content’)  is na 10 jaar nog maar mondjesmaat van de grond gekomen.
  • Bij scholen is soms de ICT infrastructuur niet voldoende (ingericht), waardoor GKn soms niet gebruikt kan worden (geen beamers, lage bandbreedte).
  • Er is sprake van gebrekkige ondersteuning voor docenten om goed gebruik te maken van GKn. Weinig mogelijkheden tot training, of verdere professionalisering.

Al met al ontstaat er een wisselend beeld over Groen Kennisnet uit dit rapport. Na 10 jaar nog steeds weinig doen met het delen en hergebruiken van digitaal leermateriaal vind ik behoorlijk teleurstellend. De commissie heeft zich volgens mij ook alleen gericht op VMBO en MBO instellingen. Dus wat men er in het HBO en WO van vindt, komen we niet te weten. Men heeft zich verder beperkt tot een analyse van de ‘huidige situatie’. Ik zou ook graag willen weten of er nog enige relatie is met de oorspronkelijke ambities en doelstellingen van 10 jaar geleden.

Maar al met al is het natuurlijk wel goed dat dit onderzoek is uitgevoerd en gepubliceerd. Het is altijd goed om terug te kijken en leren van de ervaringen uit het verleden. Ik ben zeer benieuwd wat het groene onderwijs (nog) gaat doen met GKn. Want GKn heeft wel een één groot nadeel in mijn ogen, namelijk dat het een behoorlijke ‘monopoliepositie’ heeft in het groene onderwijs. En zijn wellicht individuele docenten die iets wilden en willen dat niet kan met GKn, niet juist belemmerd door dit monopolie?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.