Digitale video

Video is hot! Iedereen gebruikt tegenwoordig wel eens Uitzending gemist, of een andere manier van wat Video on Demand (afgekort VOD) wordt genoemd. Ook in het (hoger) onderwijs wordt video steeds meer toegepast. Bij SURF is er ook een zogenaamde Special Interest Groups die zich hier mee bezig houdt: WEBstroom en weblectures.

Ook op de UT kijken we naar nieuwe mogelijkheden voor video, zowel op technisch gebied als vanuit onderwijskundig perspectief. Vanuit de visie van het Twents Onderwijsmodel is het vrij logisch om te veronderstellen dat we als UT in de toekomst meer mogelijkheden zullen moeten bieden voor zelfstudie voor onze studenten. Zelfstudie kunnen we heden ten dage bijvoorbeeld faciliteren met beschikbaar stellen van digitaal videomateriaal, al dan niet zelf geproduceerd.

Op dit moment zijn ondergetekende en mijn collega’s Lisa Gommer, Karen Slotman en (sinds kort) Marije Hahnen-Florijn betrokken bij twee pilots met video, waarmee we verschillende zaken willen onderzoeken:

  1. Welke (technische) voorzieningen en (technische en onderwijskundige) dienstverlening moet er op de UT zijn of komen om docenten optimaal te bedienen indien deze video willen (laten) produceren?
  2. Welke soorten video kunnen we eigenlijk onderscheiden?
  3. Hoe moeten we eea gaan organiseren zodat we effectief en efficient de docenten en studenten kunnen bedienen?

Op al deze drie punten zullen we eind oktober meer duidelijkheid hebben. De pilots, die we samen doen met Gerrit Snellink (CTW) en Pascal Wilhelm (GW) passen in thema 2 (Ontwerp, productie en gebruik van digitaal studiemateriaal) van het meerjarenplan voor ICT in onderwijs. Ook collega’s van het ICT Servicecentrum (Jhon Diepeveen en Martin Bosker) en Informatiemanagement (Wim Koolhoven) zijn bij de pilots betrokken.

We hebben voor de zomer al twee bijeenkomsten georganiseerd met collega’s die reeds werken met digitale video. Het was interessant om te merken dat er best wat collega’s werken met video en goede ideeen hierover hebben. De volgende bijeenkomst, waar we ook zeker over de pilots zullen spreken, is gepland op 25 september aanstaande (12.30-14 uur). Aanmelden, alleen voor UT medewerkers, kan via Mathilde Zwarthof-Mulder; wel graag uiterlijk 18 september ivm de catering.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.