Contact

Wytze KoopalDit is een persoonlijke website. Alles wat hier staat, is mijn persoonlijke mening en ervaring. Natuurlijk is die wel ergens op gebaseerd. Namelijk op meer dan 25 jaar ervaring in leren met behulp van ICT. Er staan hier tientallen berichten die ik in afgelopen jaren heb geschreven. Met name in de jaren 2007 tot 2012 schreef ik veel. In die jaren werkte ik namelijk als zelfstandige, en mijn website was toen een belangrijk middel om mijn kennis en kunde bekend te maken en ook om contact te houden met mijn netwerk.

Sinds 1 maart 2019 werk ik voor de Rijksuniversiteit Groningen bij het team Educational Support and Innovation (ESI). Mijn voorlaatste werkgever was de Universiteit Twente. Ik werkte daar als adviseur voor het programma en activiteiten op het gebied van Technology Enhanced Learning and Teaching.

U kunt mij bereiken via :: e-mail :: wytzekoopal[at]gmail.com ::