Contact

Wytze KoopalDit is een persoonlijke website. Alles wat hier staat, is mijn persoonlijke mening en ervaring. Natuurlijk is die wel ergens op gebaseerd. Namelijk op meer dan 20 jaar ervaring in leren met behulp van ICT. Er staan hier tientallen berichten die ik in afgelopen jaren heb geschreven, met name in de jaren 2007 tot 2012. In die jaren werkte ik als zelfstandige, en mijn website was toen een belangrijk middel om mijn kennis en kunde bekend te maken en contact te houden met mijn netwerk.

Ik ben op dit moment in vaste dienst bij de Universiteit Twente. Ik werk daar als adviseur voor het programma en activiteiten op het gebied van Technology Enhanced Learning and Teaching. Ik ben onder andere betrokken bij het ontwerpen en produceren van online courses, het uitvoeren van pilot projecten met onze docenten (bijvoorbeeld met interactieve video) en ik heb een bijdrage geleverd aan de basisimplementatie van Canvas (ons learning management system vanaf september 2018).

U kunt mij bereiken via :: e-mail :: wytzekoopal[at]gmail.com ::