Creative Commons voor onderwijsmateriaal?

Ik pas op deze website een Creative Commons licentie toe. Dat betekent dat overname, kopiëren en doorgeven van mijn teksten toegestaan is, als je mijn naam er maar bij noemt en het niet voor commerciële doeleinden gebruikt. Dat is een wezenlijk andere benadering dan het aloude “Alle rechten voorbehouden”. Ook in het onderwijs wordt ontzettend veel materiaal gemaakt. In veel gevallen wordt nog niet echt nagedacht over de licentie. SURFfoundation doet hier nu onderzoek naar. Onderzoekers en docenten worden uitgenodigd om mee te doen aan een korte enquete; dit kan tot 23 januari (volgende week al!). Lees er hier meer over:
Onderzoek naar CC licenties voor het hoger onderwijs

SURFdirect en Creative Commons Nederland zijn een project gestart om te zien of we voor de gehele hoger onderwijs- en onderzoekssector een eenduidige aanbeveling kunnen geven over een te gebruiken licentie. (..) Alvorens te kunnen bekijken of een van de Creative Commons licenties geschikt is of dat er een alternatief ontwikkeld moet worden, willen we beter zicht krijgen op de wensen en eisen van onderwijsmakers en onderzoekers en van de gebruikers. Daarvoor hebben wij de medewerking van mensen uit het veld nodig. (..) Hiervoor hebben wij een simple vragenlijst ontwikkelt, deze is verkrijgbaar door een email naar info@creativecommons.nl te sturen. Deadline voor het retourneren van de vragenlijsten is de woensdag 23 januari.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.