Category: Twents Onderwijsmodel

Home / Category: Twents Onderwijsmodel

Through a pointer from my colleague Frank van den Berg I would like to share with our readers what is called Calibrated Peer Feedback:

” Calibrated Peer Review (CPR) is a web-based, instructional tool that enables frequent writing assignments in any discipline, with any class size, even in large classes with limited instructional resources. In fact, CPR can reduce the time an instructor now spends reading and assessing student writing. ” (source) (more…)

Via Google Scholar kun je automatische notificaties instellen op (wetenschappelijke) literatuur met bepaalde titels en/of trefwoorden. Al enkele maanden heb ik bijvoorbeeld een notificatie ingesteld op “flipped classroom“. Er komt bijna elke dag een notificatie via email bij me binnen, met recente artikelen die daar dus over gaan. De resultaten die je krijgt zijn niet altijd even goed en gedegen, maar enkele dagen geleden kreeg ik zeer bruikbare tip via Google Scholar. (more…)

We weten allemaal dat accurate, tijdige en inhoudelijke feedback een zeer effectieve manier is om het leren van onze studenten te stimuleren. Als het om >100 studenten gaat, wil en kun je vaak als docent hier eigenlijk niet genoeg tijd in steken. Dan komt peer feedback om te hoek kijken, dus hoe we er voor kunnen zorgen dat studenten elkaar nuttige en zinnige feedback geven?  Nog mooier zou zijn, als we dit op de 1 of andere manier kunnen ondersteunen via (bestaande of nieuwe) ICT tools. Voor de hand ligt dan om eens naar Blackboard te kijken. En hierbij kunnen we gelukkig dankbaar gebruik maken van de kennis en ervaring van collega’s elders in het land. (more…)

Afgelopen woensdag, 11 december 2013, was er een mini-seminar met als uitdagende titel “TOM=ATLAS?“. In vorm van rondetafelgesprekken hebben de aanwezigen (studenten en docenten) ervaringen en kennis met elkaar uitgewisseld over 5 thema’s:

a. Selectie en Intake gesprekken

b. Organisatie van module onderwijs

c. Projectonderwijs: welke varianten hebben we op de UT

d. Toenemende zelfsturing van studenten

e. Toetsen en beoordelen in projectonderwijs

Een kort verslag staat op het intranet van de UT. Volgende evenementen van het Programmabureau Onderwijsvernieuwingen voor in je agenda: 5 maart 2014 (mini-seminar), 2 april 2014 (inspiratiemarkt).

Vandaag sluiten we het eerste kwartiel van de nieuw ingerichte bachelor opleidingen af met de slotconferentie in de Grolsch Veste. Het belangrijkste onderdeel van deze manifestatie is een markt waarop eerstejaars studenten aan het publiek kunnen laten zien wat ze in de eerste module met betrekking tot sport gedaan hebben.

We hebben nu even lunchpauze. Het gaat lekker. Veel studenten, en vooral ook veel interessante presentaties, posters en filmpjes. Wat een creativiteit hebben we toch op de UT!

Tweets via de hashtag #tomevent. De foto’s staan op http://www.flickr.com/photos/wytze/sets/72157637374053166/

 

 

Update 31 okt: geplande capaciteit van ICTS wordt nog nader besproken (in Platform Onderwijssystemen, I-Beraad).

Op 17 oktober 2013 is de projectagenda voor ICT in Onderwijs goedgekeurd door de UCO. Er zijn 15 projecten die al lopen of die we in de komende maanden gaan starten. Het ingediende stuk met een overzicht van deze projecten staat op het intranet van de UCO (PDF). De voorgenomen besluiten die in dit stuk staan, zijn vrijwel ongewijzigd overgenomen door de UCO. Natuurlijk kwamen er enkele opmerkingen en vragen vanuit de UCO. Dit zijn ze:

  • Zorg voor voldoende afstemming en regie tussen OD, programmabureau, S&B en ICTS. Gaat het I-Beraad over inzet van ICTS capaciteit voor deze projecten? In dit kader ook concept besluit 3 iets anders formuleren.
  • Zet, waar dat kan, studenten in voor selectie, beoordeling en ranking van digitale leermaterialen. Hoeft niet alleen door docenten te gebeuren.
  • Kunnen we studenten elearning modules laten produceren over gebruik van software, bijv Mathlab etc of een wiki hiervoor open zetten?
  • Zorg ervoor dat ervaringen uit projecten ook breder inzetbaar en toepasbaar worden, best practices etc
  • Zorg voor meer en heldere communicatie over de stand van zaken mbt ICTO, veel mensen weten niet wat er gaande is en wat er mogelijk is.

Het plan voor ICT in Onderwijs, zoals besproken in het CvB van 1 juli 2013, is ook online (PDF) beschikbaar natuurlijk. Op basis van dit plan is vervolgens de projectagenda opgesteld.

Voor OD intern: alle stukken staan ook op de P schijf, zie het pad /SO/od/ICT&O/icto-plan-ut-2013 (er staan trouwens op het nivo ICT&O nog een hoop andere folders met oude meuk!).

 

Docentprofessionalisering 1.0 = Trainingen, certificaten, BKO, verplichtingen, procedures, wantrouwen, prestatie-afspraken, massa-aanpak….

Docentprofessionalisering 2.0 = Vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid, intrinsieke motivatie, invididuele aanpak, maatwerk

Of met  andere woorden “stealth professionalisering” (met dank aan Wilfred Rubens). SURF heeft onlangs een netwerktafel over Docentprofessionalisering en ICT georganiseerd. Ik verwijs graag naar een verslag van deze netwerktafel van Wilfred Rubens van de Open Universiteit.

Zoals ik eerder schreef, is Video On Demand (VOD) een trend die ook ons onderwijs van invloed is. Vanochtend heb ik gesproken met Sylvia Moes van de Vrije Universiteit hierover. Ik zie haar wel als een expert op dit gebied. Ze is bij vele projecten op dit gebied betrokken geweest. Sylvia werkt op dit moment in een Europees project REC:all samen met enkele partner-instellingen. Sylvia gaf me veel informatie, heel veel informatie….. Ik ga dat niet allemaal hier opschrijven. Maar 2 tips wil ik heel graag met jullie delen.

Sylvia Moes

Er is in dit project namelijk een raamwerk (framework) ontwikkeld waarmee verschillende typen Video zijn gekoppeld aan de leerdoelen van Bloom. En verder hebben ze in dit project ook de verschillende typen Video van een definitie voorzien.

Sylvia Moes heeft ook kennisclip gemaakt. In minder dan 6 minuten legt ze het framework uit. Kijk daarvoor bijgaande video, die start als je op de foto klikt.

Digitale video

9 August 2013 | Nederlands, Twents Onderwijsmodel | No Comments

Video is hot! Iedereen gebruikt tegenwoordig wel eens Uitzending gemist, of een andere manier van wat Video on Demand (afgekort VOD) wordt genoemd. Ook in het (hoger) onderwijs wordt video steeds meer toegepast. Bij SURF is er ook een zogenaamde Special Interest Groups die zich hier mee bezig houdt: WEBstroom en weblectures.

Ook op de UT kijken we naar nieuwe mogelijkheden voor video, zowel op technisch gebied als vanuit onderwijskundig perspectief. Vanuit de visie van het Twents Onderwijsmodel is het vrij logisch om te veronderstellen dat we als UT in de toekomst meer mogelijkheden zullen moeten bieden voor zelfstudie voor onze studenten. Zelfstudie kunnen we heden ten dage bijvoorbeeld faciliteren met beschikbaar stellen van digitaal videomateriaal, al dan niet zelf geproduceerd.

Op dit moment zijn ondergetekende en mijn collega’s Lisa Gommer, Karen Slotman en (sinds kort) Marije Hahnen-Florijn betrokken bij twee pilots met video, waarmee we verschillende zaken willen onderzoeken:

  1. Welke (technische) voorzieningen en (technische en onderwijskundige) dienstverlening moet er op de UT zijn of komen om docenten optimaal te bedienen indien deze video willen (laten) produceren?
  2. Welke soorten video kunnen we eigenlijk onderscheiden?
  3. Hoe moeten we eea gaan organiseren zodat we effectief en efficient de docenten en studenten kunnen bedienen?

Op al deze drie punten zullen we eind oktober meer duidelijkheid hebben. De pilots, die we samen doen met Gerrit Snellink (CTW) en Pascal Wilhelm (GW) passen in thema 2 (Ontwerp, productie en gebruik van digitaal studiemateriaal) van het meerjarenplan voor ICT in onderwijs. Ook collega’s van het ICT Servicecentrum (Jhon Diepeveen en Martin Bosker) en Informatiemanagement (Wim Koolhoven) zijn bij de pilots betrokken.

We hebben voor de zomer al twee bijeenkomsten georganiseerd met collega’s die reeds werken met digitale video. Het was interessant om te merken dat er best wat collega’s werken met video en goede ideeen hierover hebben. De volgende bijeenkomst, waar we ook zeker over de pilots zullen spreken, is gepland op 25 september aanstaande (12.30-14 uur). Aanmelden, alleen voor UT medewerkers, kan via Mathilde Zwarthof-Mulder; wel graag uiterlijk 18 september ivm de catering.