Category: TELT

Home / Category: TELT

Update over ICTO

9 December 2013 | Activerende werkvormen, Nederlands, Project, TELT | No Comments

De activiteiten die we voor ICT in Onderwijs ontplooien, zijn hier al eerder aangekondigd. Vandaag een bericht over de status van de verschillende zaken rond ICT in Onderwijs.
Ons ICTO clubje (ik, Karen, Marije H, Martine, Marie-Jose en Lisa) probeert elke twee weken bij elkaar te zitten om de laatste stand van zaken te bespreken, en elkaar te informeren en afspraken te maken. In dit bericht de highlights van onze laatste bespreking van 9 december 2013, waarmee we tevens de rest van de lezers van dit weblog ook weer op de hoogte stellen van de meest actuele stand van zaken. Voor het gemak geef ik dit bericht vorm op basis van de 5 thema’s waarop we ons willen focussen voor de komende jaren:

Toetsing (30%)

Wie en status

1c. Van Zuilekom, Thomas (CiT). Inzet digitale toetsing in module 3, mogelijk breder trekken dan QMP.(misschien workshop “Toetsvragen maken”)

Lisa. Docenten zijn geassisteerd door Jan de Goeijen (ICTS). Hebben uiteindelijk op dit moment voor schriftelijke toets gekozen (sep 2013).

1d. Van Dam (TG). Best practices digitale instaptoetsen documenteren.

Marije H. Nog niet echt sprake van best practice. Nog veel aanverwante issues. Doorverwezen naar e-learning expert bij TG, Arthur Veugelers, om toets te produceren.

1i. Verantwoorde keuze digitaal portfolio MB (in casu leerlijnen)

Martine. Versie 1 van applicatie bijna klaar (gemaakt door ICTS).

Vervolgproject te starten voor (a) evaluatie ICTS applicatie bij TBK, en (b) beperkte deskresearch naar alternatieven met betrokkenheid verschillende stakeholders van andere faculteiten. Resultaat in 2014.

1l. Peer feedback bij INF (Langerak)

Karen. Nog starten.

Digitaal leermateriaal (20%)

2a. Keuzes Ondemand video, en videomanagement systeem. Heldere afspraken en procedures over (kosten en bekostiging) menukaart Video. Samenwerking ICTS en OD vormgeven.

Wytze. We blijven waarschijnlijk bij Mediasite voor beheer en uitlevering. Opname straks mogelijk via 2 (mobiele) sets, 1 van Mediasite, 1 eigen opstelling. 
Er is veel tijd gestoken in kostprijsberekeningen, samen met ICTS. Er wordt nog gekeken naar bekostiging, en eventuele doorberekening naar faculteiten.

2d. Cameratraining voor docenten. Samen optrekken met ELAN (van der Meij) indien mogelijk; wellicht breder maken, bijv workshop Video in het onderwijs

Karen. Training uitgevoerd door Cindy de Koning. Proefopnames zijn gemaakt in de studio bij ITC. Deze studio, met bekwame collega’s, is beschikbaar!

Herhaling van training, met aanpassingen, in jan/feb.

2e. Handtekenen, instructievideo’s maken (Zwart)

Lisa.

2j. Gebruik live video in het onderwijs; videoconferencing, webconferencing, virtual classroom, 3TU Virtuele collegezaal

Wytze. Feb 2014. Ook hier is waarschijnlijk een update nodig van de techniek en bijbehorende dienstverlening.

2k. Gebruik online leermaterialen. Bij GW is Mathijs Noordzij geïnteresseerd en wil graag pilot doen.

Marjolein Drent / Petri van Willigen. Viel nog niet mee om geschikte digitale materialen te vinden, maar is gelukt. Marjolein en Petri denken nog na over een slimme manier om docenten deze dienst aan te bieden (wellicht dat we ook studenten hiervoor kunnen inzetten).

Digitale activerende werkvormen (30%)

3c. Peer feedback: interesse bij INF (Langerak)

Karen

3d. Bredere analyse van plus- en minpunten van verschillende voring applicaties.

Marije H / Martine.

Advies komt binnenkort. Dan ook snel daarna overgaan tot aanschaf van 1 of 2 licenties, want er is veel behoefte aan voting applicaties.

Efffectief samen leren en werken (10%)

4c. Gebruik Google+ voor delen opdrachten en discussie hierover (De Kogel)

Lisa. Is nader bekeken (okt 2013), en uiteindelijk toch Blackboard geworden. Loopt heel goed.

Pioniers ondersteunen (10%)

5b. Inzet MOOC’s van elders in module 7 bij GZW.

Martine. Nog te starten.

Verder op de agenda in het kader van ICT in Onderwijs:

 • Er is gestart (onder het thema Toetsing) met een pilot met een zogenaamde Lock Down Browser, die Respondus levert. Dit is een building block voor Blackboard, waarmee het mogelijk wordt om behoorlijk beveiligd een digitale toets binnen Blackboard af te kunnen nemen. De eerste ervaringen bij ITC zijn positief;
 • Een mogelijke start maken met een digitale toetszaal; in dat kader bezochten we twee weken geleden de digitale toetszaal bij de RUG.
 • We willen wat meer documentatie / informatie over Blackboard beschikbaar maken voor docenten
 • Binnen 3TU verband is “digitalisering” een belangrijk thema. Dit moet nog wat concreter worden.

Afgelopen dinsdag 26 november 2013 was ik in Groningen, op bezoek bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Ik was daar samen met collega’s Helma Vlas, Jan de Goeijen (van ITCS), Nico Kloek en Marc Hulshof (FB). We hebben veel informatie en inzicht gekregen in de aanpak van de RUG voor digitale toetsing. Deze dag was ontstaan vanuit een spontane actie van Silvester Draaijer van de VU. En Louwarnoud van der Duim had een goed programma in elkaar gezet! Doordat eea ook via Twitter bekend was gemaakt, waren er uiteindelijk veel mensen in Groningen.

Uiteindelijk waren er wel 50 personen aanwezig. Naast onze delegatie, waren de volgende instellingen ook aanwezig: UvA en AMC, VU, TU Delft, Universiteit Leiden en LUMC, Universiteit Utrecht en UMC, Erasmus Universiteit en SURF. Er komt nog wel een langer verslag, maar hier de hoogtepunten van deze succesvolle dag:

 1. Actuele stand van zaken in Nederland als we het hebben over digitale toetsing is als volgt: de VU heeft een grote toetszaal (385 plekken), RUG heeft een zaal met 288 plekken (zie foto). De UvA is bezig met een zaal met 160 plaatsen, Universiteit Leiden is bezig met een zaal met 400 plekken, UMC is bezig met een zaal met 300+ plaatsen. En ik weet ook dat Saxion twee zalen heeft, eentje in Enschede, en 1 in Deventer.
 2. Een opvallend verschil in aanpak: De RUG neemt digitale tentamens af via een door henzelf ontwikkeld Building Block in Blackboard. Andere tools worden zeer sporadisch gevraagd op dit moment. QMP zit in de planning, vooral omdat daarin itembanken mogelijk zijn. De VU daarentegen neemt nu vooral digitale toetsen af via Question Mark Perception.
 3. De RUG bedient vooral die opleidingen en docenten die open essay vragen willen afnemen (argumentatie: handschriften van studenten zijn soms moeilijk leesbaar, en veel efficiëntie te behalen). De vraag is ook duidelijk vanuit de opleidingen gekomen voor een digitale toetszaal.
 4. Digitale toetsing vergt militaire precisie in de planning en de uitvoering. Dit werd zeer expliciet genoemd door de RUG; ze hebben. En ook de VU gaf dit heel nadrukkelijk aan.
 5. Online assessments en bijbehorende tools zijn nog redelijk onvolwassen. Vandaar natuurlijk dat de RUG zelf aan de slag is gegaan met een eigen Building Block.
 6. Door digitale toetsing kan de kwaliteit van je toetsproces en ook de toets zelf stijgen. Je moet beter nadenken over je vragen, en je modelantwoorden.
 7. Opmerkelijke uitspraak van een docent van de RUG: Door de anonimiteit van het nakijken van de digitale toets, ben je minder bevooroordeeld.
 8. Zorg altijd ook voor een backup scenario. Bijvoorbeeld een papieren afdruk van het tentamen. Bijkomend voordeel: de student ziet op papier hoe het hele tentamen er uit ziet, als hij het digitale tentamen doet.
 9. De RUG heeft een forse club voor functioneel beheer.
 10. Er was bij de RUG geen business case vooraf opgesteld. Men is gewoon begonnen! De totale verwachte kosten voor drie jaar digitaal toetsen zijn 700.000 euro (m.u.v. de kosten van de inrichting van de zaal).

Nog een paar foto’s via mijn Flickr account. Nog meer informatie:

 • over de toetszaal en aanpak bij de VU is online te vinden
 • een interessant artikel over de aanpak van de RUG

Op 11 oktober organiseerde SURF Academy een webinar over digitaal toetsen met een expert uit Noorwegen van Uninett. De webinar had de volgende beschrijving: “(..) This webinar presents results from a working group from Norwegian universities investigating the requirements for network and security infrastructure needed for digital exams in a BYOD environment. A pre-study indicates some early results, and further avenues for investigation.” BYOD betekent Bring Your Own Device, wat natuurlijk ook op onze universiteit steeds gewoner wordt.

Zowel Helma als ik vonden dit webinar interessant, maar helaas was het aantal deelnemers beperkt en konden we dus niet meer live deelnemen. Maar gelukkig is er een video-opname gemaakt! De video-opname van het webinar (57 minuten) is online te bekijken. Twee interessante items uit het verhaal:

 • Als je werkelijk voor honderden studenten een (tijdelijke) digitale toetszaal wilt inrichten, dan is voldoende stroom wellicht de grootste uitdaging. Een gewone sporthal is daar niet op berekend, bijvoorbeeld. Maar een kunstijsbaan wellicht wel (wordt toegelicht rond 17 minuten in de opname).
 • (minuut 32) Er is een Engelstalig rapport beschikbaar over een onderzoek naar de mogelijkheden van “Large scale digital exams”. De belangrijkste conclusie uit dit onderzoek  is dat grootschalig digitaal toetsen in principe mogelijk is, zelfs met apparatuur van de studenten zelf (het rapport zelf heb ik niet kunnen vinden op het internet).
 • (rond minuut 35) Een overzicht van manieren waarop “Cheating” plaats zou kunnen vinden bij een digitale toets en ook manieren om daarmee om te gaan.

Er was blijkbaar een tekstuele chat beschikbaar tijdens het webinar. Die chat is echter niet zichtbaar in de opname.

Update 31 okt: geplande capaciteit van ICTS wordt nog nader besproken (in Platform Onderwijssystemen, I-Beraad).

Op 17 oktober 2013 is de projectagenda voor ICT in Onderwijs goedgekeurd door de UCO. Er zijn 15 projecten die al lopen of die we in de komende maanden gaan starten. Het ingediende stuk met een overzicht van deze projecten staat op het intranet van de UCO (PDF). De voorgenomen besluiten die in dit stuk staan, zijn vrijwel ongewijzigd overgenomen door de UCO. Natuurlijk kwamen er enkele opmerkingen en vragen vanuit de UCO. Dit zijn ze:

 • Zorg voor voldoende afstemming en regie tussen OD, programmabureau, S&B en ICTS. Gaat het I-Beraad over inzet van ICTS capaciteit voor deze projecten? In dit kader ook concept besluit 3 iets anders formuleren.
 • Zet, waar dat kan, studenten in voor selectie, beoordeling en ranking van digitale leermaterialen. Hoeft niet alleen door docenten te gebeuren.
 • Kunnen we studenten elearning modules laten produceren over gebruik van software, bijv Mathlab etc of een wiki hiervoor open zetten?
 • Zorg ervoor dat ervaringen uit projecten ook breder inzetbaar en toepasbaar worden, best practices etc
 • Zorg voor meer en heldere communicatie over de stand van zaken mbt ICTO, veel mensen weten niet wat er gaande is en wat er mogelijk is.

Het plan voor ICT in Onderwijs, zoals besproken in het CvB van 1 juli 2013, is ook online (PDF) beschikbaar natuurlijk. Op basis van dit plan is vervolgens de projectagenda opgesteld.

Voor OD intern: alle stukken staan ook op de P schijf, zie het pad /SO/od/ICT&O/icto-plan-ut-2013 (er staan trouwens op het nivo ICT&O nog een hoop andere folders met oude meuk!).

 

Update 29 oktober: de gebruikte Powerpoint is via de website van de Onderwijsdag beschikbaar.

Kort verslag van de workshop over ICT in Onderwijs (ICTO) van 15 oktober 2013. Ik had mijn workshop opgedeeld in een presentatie-gedeelte en een werk-gedeelte. Ik wilde nadrukkelijk de aanwezigen aan het werk zetten en horen wat hun gedachten waren over inzet van ICT in onderwijs. In totaal waren er ongeveer 25 personen aanwezig. Helaas niet al te veel docenten. Bij mijn inventarisatie kreeg ik 6 handen te zien van collega’s die aangaven dat ze werkzaam zijn in het onderwijs.

Presentatie

In de presentatie heb ik aangegeven welke focus de UT heeft gekozen voor ICT in Onderwijs; de vijf thema’s uit mijn notitie. En ik heb vervolgens enkele projecten toegelicht uit de huidige projectagenda, ter inspiratie. Ik heb vervolgens enkele voorbeelden van gebruik van ICT in Onderwijs laten zien (op de UT, en van buiten de UT), maar wat veel beter werkte waren de presentaties van twee docenten die ik had mee genomen. Dat was echt interessant en inspirend!

pascalwilhelm
Pascal Wilhelm

Pascal Wilhelm (GW) deelde met ons zijn redenen waarom hij en Ton de Jong video-opnames laten maken van hun colleges Inleiding Psychologie. Hij streeft naar goede kwaliteit, en de colleges zijn bewust algemeen bruikbaar gemaakt. Ze zijn dus niet gerelateerd aan bepaalde studieboeken. Vandaar dat de opnames plaatsvinden in de Agora van de Vrijhof (zie grote foto), met in totaal 5 camera’s. De belichting is goed, het geluid is goed. De kijker, de student, moet het ook interessant blijven vinden na 5 minuten, en moet niet afhaken door de matige technische kwaliteit van de opname: “Het moet zo goed zijn, dat je het gevoel hebt dat je er bij bent.” Vandaar dat in de uiteindelijke opname ook de reacties van het publiek terug te zien zijn. Voorlopig zijn deze opnames alleen voor een beperkt publiek beschikbaar; we gaan nog in overleg hoe we dit exact willen gaan doen voor de toekomst.

Roy Damgrave (CTW) vertelde hoe hij onderwijs verzorgd over Virtual Reality. Dat doet hij niet in een gewone collegezaal (“ik weet nooit wat ik daar kan verwachten, en of alles wel werkt”), maar in het Virtual Reality Lab. Hij heeft daar volledige controle, bijvoorbeeld over verlichting, en over verschillende schermen. En studenten kunnen ook gemakkelijk in groepjes aan de slag met de apparatuur die voorhanden is. Interessant was de opmerking van Roy dat hij geen verplichtingen of eisen stelt aan de oplevering van een opdracht: “Ik vertel de studenten dat zij bepalen hoe zij willen laten zien aan mij dat ze de opdracht hebben voltooid. Ze mogen een verslag inleveren, een website, een 3D model, een video, alles is goed!”.

Aan het werk

In het tweede gedeelte van de workshop heb ik de aanwezigen in groepjes aan het werk gezet. Er waren vier groepen en de vraag was om met ideeën te komen voor de inzet van ICT in onderwijs. Vervolgens hebben alle aanwezigen twee stemmen mogen uitbrengen op de ingebrachte suggesties van alle groepjes. Dit is de top 4 van de ideeën, waar we dus volgens de groep iets mee moeten gaan doen:

 1. Peer reviewing / peer feedback: hoe kunnen we dit breder gaan inzetten? Welke ICT is hiervoor beschikbaar? (12 stemmen)
 2. Gebruik van ICT mogelijkheden die we al ter beschikking hebben. Gekoppeld aan meer informatie over wat er mogelijk is, misschien demonstraties van deze tools. Als voorbeeld werd de virtual classroom in Blackboard genoemd (Elluminate). (10 stemmen)
 3. Spraakherkenning en monitoring bij videoconferencing. Het is mogelijk om een computer hiervoor in te zetten en bijvoorbeeld ook een automatisch verslag te laten maken (wordt op de UT onderzoek naar gedaan). (7 stemmen)
 4. Meer informatie over wat er aan digitaal leermateriaal beschikbaar is, buiten de UT. En welke kwaliteit dat dan heeft. Daarbij zowel de “mening” van docenten, maar ook juist van studenten meen nemen. Zodat er misschien een kwaliteitsranglijst per vakgebied kan gaan ontstaan. (4 stemmen)