Category socialsoftware

Web 2.0 voor Universiteit Twente

Communication Science van de Universiteit Twente. Het betreft een vak voor master studenten die een lerarenopleiding volgen. In de bijeenkomst van vanmiddag hebben we stil gestaan bij ontwikkelingen rondom web 2.0 en social software en de (on)mogelijkheden die dit heeft voor het onderwijs.

Interessant in januari 2009

In de afgelopen weken heb ik twee interessante aankondigingen zien langs komen, waar ik hier graag de aandacht op wil vestigen. Het gaat hier niet om grote congressen of bijeenkomsten, maar juist om iniatieven van experts uit het veld. Lex…

Alternatieve ELO: Segue

Er zijn interessante dingen gaande op het gebied van Elektronische Leeromgevingen. De traditionals zoals Blackboard of TeleTOP zijn vooral druk om meer en meer functies en mogelijkheden toe te voegen. Maar de echte innovatie gebeurt, wat mij betreft, in de…