Category: opencontent

Home / Category: opencontent

Four weeks

10 September 2015 | English, expertise, oer, Onderwijsinnovatie, opencontent, Project, TELT | No Comments

In 4 weeks time the University of Twente will launch the first free online course. In the course you will learn about Ultrasound. Ultrasound is an easy and quick technique to visualize structures inside the human body. It can only be correctly performed when users have a profound knowledge of the underlying technology. And this is where the course focuses on, on the technical as well as the medical aspects of ultrasound.

Please join this course if you are interested in learning more on ultrasound. Register for free on Futurelearn.

Enkele weken geleden heb ik een workshop mogen verzorgen over blended learning voor een groep van 8 personen bij een klant. Met deze klant heb ik afgesproken dat ik de naam van de klant niet zou noemen. Maar ik heb ook afgesproken dat ik wel de presentatie mag publiceren, indien deze geanonimiseerd zou worden.

Hieronder volgt een beschrijving van en toelichting bij de workshop, die ik met veel plezier heb samengesteld en uitgevoerd. De bijbehorende Engelstalige presentatie is hieronder integraal opgenomen (en is via Slideshare ook te downloaden). (more…)

Allemaal dezelfde kant op?
Allemaal dezelfde kant op?

De consolidatie in de markt voor e-learning software blijft doorgaan. Bedrijven als Blackboard blijven maar overnames doen. Ten tijde van de Digitale Universiteit voorspelden we deze ontwikkeling al in het E-Learning trendrapport. En dat was al weer 6 jaar geleden, in 2004! Andere voorspellingen uit dat rapport kwamen overigens niet uit, maar daar kom ik wellicht een andere keer op terug. Het rapport is nog steeds wel het lezen waard, al was het maar om eens te kijken wat er dus van de voorspellingen is uitgekomen. (more…)

Dé Onderwijsdagen 2009 (#owd09)

11 November 2009 | interessant, oer, opencontent | No Comments

Onderwijsdagen 2009Gisteren heb ik een inspirerende dag gehad op Dé Onderwijsdagen. Zoals altijd was de organisatie weer prima in orde: een interessant programma, goede innerlijke verzorging en genoeg wandelgangen om bij te praten met deze en gene. Ik was aanwezig bij een heldere presentatie van Rolf Bruins van het Lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie van Windesheim. Bruins heeft onderzoek heeft gedaan naar hoe IT functioneert binnen hogescholen in Nederland. De resultaten van zijn onderzoek waren behoorlijk helder, en hier en daar ontluisterend. IT zou nog veel meer kunnen (en moeten!) betekenen voor het primaire proces in het onderwijs. Het onderzoeksrapport van Bruins verschijnt binnen enkele weken op de website van het lectoraat.
Ik vond de openingspresentatie van Richard G. Baraniuk (zie foto) over kansen en mogelijkheden van Open Education zeer inspirerend en helder. (more…)

Nederland, koploper in Open CourseWare ?In de aanloop naar Dé Onderwijsdagen, vanaf morgen in Utrecht, wil ik u graag nog even attent maken op een interessante column op Surfspace. De column is niet van zomaar iemand. De column is namelijk van Paul Rullmann, lid van het College van Bestuur van de Technische Universiteit in Delft. Rullmann roept eigenlijk iedereen in het (hoger) onderwijs in Nederland op om eens serieus te kijken naar OpenCourseWare. Ik zou zeggen: aandachtig lezen en vraag u zelf af wanneer en waarom uw instelling zich gaat aansluiten bij het OpenCourseWare Consortium. Vele gerenommeerde instellingen gingen u reeds voor, daaraan kan het niet liggen. (more…)

SCORM CloudVandaag kwam ik op de website van Rustici software terecht. Zij zijn gespecialiseerd in SCORM en hebben onlangs de SCORM Cloud gelanceerd. SCORM staat voor Sharable Content Object Reference Model. SCORM is een verzameling standaarden en specificaties die bij e-learning kunnen worden toegepast. Dit referentiemodel is ontwikkeld door het ‘Advanced Distributed Learning (ADL) Initiative’ in opdracht van het Amerikaanse leger om interoperabiliteit en herbruikbaarheid van ‘web-based’ onderwijsmateriaal mogelijk te maken.
SCORM bestaat in verschillende versies. Twee zijn er op dit moment nog relevant: SCORM 1.2 en SCORM 2004 (maar daarvan bestaan verschillende edities). Veel Electronische Leeromgevingen (ELO’s) bevatten een zogenaamde SCORM speler. Sommige spelers zijn beter dan de andere. Wat SCORM nog ingewikkelder maakt, is dat SCORM geen echte ‘open standaard’ is, omdat het beheer ervan niet bij een organisatie ligt die een volledig vrij toetredingsbeleid kent (zie definitie van open standaard). (more…)

09-07-2009Gisteren mocht ik een bijeenkomst bijwonen van het programmabureau Nederland Open in Verbinding (NOiV). NOiV is een door Stichting ICTU uitgevoerd programma in opdracht van de ministeries van Economische Zaken (EZ) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties BZ), met als heldere doelstelling “Overheidsorganisaties helpen hun weg te vinden waar het gaat om open standaarden, en hen meer bewust te maken van de mogelijkheden van open source software”.
(more…)

Web 2.0 voor SaxionNextVandaag mocht ik wederom een gastcollege verzorgen over Web 2.0 en hoe je dat kunt toepassen in het onderwijs. Dit is altijd erg leuk om te doen. Deze keer was ik uitgenodigd om docenten van SaxionNext bij te praten en enkele demo’s te geven. SaxionNext is een particuliere hogeschool, die verschillende opleidingen verzorgd. De docenten van SaxionNext zijn over het algemeen mensen die parttime verbonden zijn aan SaxionNext. De rest van hun werkweek zijn deze mensen werkzaam in hun eigen vakgebied. Ze brengen dus een berg praktijkkennis en -ervaring mee als ze docent worden.

SaxionNext heeft het instituut voor Lerarenopleiding, Wetenschaps- en techniekcommunicatie & Onderwijspraktijk (ELAN) van de Universiteit Twente gevraagd om enkele studiedagen te verzorgen over didactiek, onderwijs en ook over het gebruik van ICT in het onderwijs. Ik mocht vanmiddag een gedeelte invullen over web 2.0 in het onderwijs.

(more…)

TeachMeet timer en backchannelGisteren bezocht ik de eerste dag van de IPON2009. De IPON werd dit jaar voor de tweede keer georganiseerd. Het is een zeer grote beurs met tientallen exposanten, aangevuld met een interessant programma van presentaties. Vorig jaar was ik er ook. De doelgroep van de beurs is heel breed, eigenlijk  iedereen werkzaam in het basisonderwijs tot en met middelbaar beroepsonderwijs. Zowel vorig jaar als dit jaar viel mij de veelheid en verscheidenheid aan exposanten op. Overigens wel veel van hetzelfde (digiborden, complete ICT concepten en uitgevers).
Ik heb enkele presentaties bezocht tijdens de IPON. Die waren van wisselende kwaliteit, om eerlijk te zijn. Maar gelukkig had ik nog iets om naar uit te zien! (more…)

twitter overbelast

Twitter is de laatste tijd enorm in het nieuws. Je kunt de krant niet opslaan of TV kijken of  Twitter wordt genoemd. Er zijn (terecht!) recent ook wat kritische kanttekeningen geplaatst bij de “macht” van het bedrijf Twitter (bron) over onze gegevens en informatie die we via het product Twitter de wereld in sturen. Oh ja, en Google schijnt in gesprek met het bedrijf Twitter (bron).

Ook in het onderwijs is Twitter veelvuldig onderwerp van gesprek. Er zijn dan ook al tientallen mensen uit de onderwijssector die gebruik maken van Twitter, kijk maar eens op de sectie Onderwijs op de Nederlandstalige Twittergids. Kennisnet heeft onlangs zelfs een heel Twitterteam (bron) in het leven geroepen. Margreet van den Berg gaat zelf niet twitteren, en legt ook goed uit waarom niet. Ze vindt wel dat we in het onderwijs er mee aan de gang moeten (bron). (more…)