Category: Onderwijsinnovatie

Home / Category: Onderwijsinnovatie

In de afgelopen weken heb ik me bezig gehouden met enkele belangrijke keuzes die de UT zal gaan maken rond de toepassing van On Demand Video in het onderwijs. Ik heb me verdiept in de literatuur en heb ook wat contacten aangeboord om meer informatie te verkrijgen. Hierbij een kort overzicht van de informatie die ik tot nu toe heb vergaard. Eerst volgt echter wat nadere uitleg over begrippen. (more…)

Sommige mensen “hebben” geen Facebook of Twitter. Voor die mensen volgen hier twee berichtjes van vandaag van mensen die ik volg, waarop kan worden doorgeklikt naar interessante informatie (tenminste volgens mij):

1/ Gisteren zat de minister van OCW bij De Wereld Draait Door, vandaag stuurt ze een brief naar de Tweede Kamer over open online onderwijs. Zie de tweet van Willem van Valkenburg (TU Delft): https://twitter.com/wfvanvalkenburg/status/421230885787033600

2/ Lijst van 800 MOOC’s door Frank Benneker van de UvA. Zie https://twitter.com/frankbenneker/status/421188952008425472

En dan nog een tweet van vorige maand: ” the authority of the university as a learning institution is challenged at a deep level” door Erik Duval (professor aan KU Leuven). Zie https://twitter.com/ErikDuval/status/413063549003776001

 

Vanavond DWDD kijken!

8 January 2014 | Onderwijsinnovatie, Verandering | No Comments

Update 1: officieel persbericht van onze minister.

Update 2: terugkijken van het fragment kan ook.

Heb je vanavond tijd om naar de Wereld Draait Door te gaan kijken? (tegenwoordig op Nederland 1 om 19.00 uur) Ik ga in ieder met bijzondere belangstelling kijken. Er zit vanavond namelijk een item in de uitzending over Massive Open Online Courses (MOOC) met onze minister Jet Bussemaker en Alexander Klöpping.

Ervaring Leiden met MOOC’s

17 December 2013 | Onderwijsinnovatie, TELT | No Comments

Vandaag is er een mooie video verschenen van de Universiteit Leiden over hun ervaringen met Massive Open Online Courses (MOOC). In deze video zie en hoor je (in iets meer dan 5 minuten) wat ze doen, met enkele uitspraken van hoogleraren en studenten. De video geeft tevens een goed beeld van wat ze gebruiken, bijvoorbeeld Google Hangout en een soort studio. De Universiteit Leiden maakt gebruik van het Coursera platform, mocht je dat nog niet weten.

 

Afgelopen woensdag, 11 december 2013, was er een mini-seminar met als uitdagende titel “TOM=ATLAS?“. In vorm van rondetafelgesprekken hebben de aanwezigen (studenten en docenten) ervaringen en kennis met elkaar uitgewisseld over 5 thema’s:

a. Selectie en Intake gesprekken

b. Organisatie van module onderwijs

c. Projectonderwijs: welke varianten hebben we op de UT

d. Toenemende zelfsturing van studenten

e. Toetsen en beoordelen in projectonderwijs

Een kort verslag staat op het intranet van de UT. Volgende evenementen van het Programmabureau Onderwijsvernieuwingen voor in je agenda: 5 maart 2014 (mini-seminar), 2 april 2014 (inspiratiemarkt).

Afgelopen dinsdag 26 november 2013 was ik in Groningen, op bezoek bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Ik was daar samen met collega’s Helma Vlas, Jan de Goeijen (van ITCS), Nico Kloek en Marc Hulshof (FB). We hebben veel informatie en inzicht gekregen in de aanpak van de RUG voor digitale toetsing. Deze dag was ontstaan vanuit een spontane actie van Silvester Draaijer van de VU. En Louwarnoud van der Duim had een goed programma in elkaar gezet! Doordat eea ook via Twitter bekend was gemaakt, waren er uiteindelijk veel mensen in Groningen.

Uiteindelijk waren er wel 50 personen aanwezig. Naast onze delegatie, waren de volgende instellingen ook aanwezig: UvA en AMC, VU, TU Delft, Universiteit Leiden en LUMC, Universiteit Utrecht en UMC, Erasmus Universiteit en SURF. Er komt nog wel een langer verslag, maar hier de hoogtepunten van deze succesvolle dag:

 1. Actuele stand van zaken in Nederland als we het hebben over digitale toetsing is als volgt: de VU heeft een grote toetszaal (385 plekken), RUG heeft een zaal met 288 plekken (zie foto). De UvA is bezig met een zaal met 160 plaatsen, Universiteit Leiden is bezig met een zaal met 400 plekken, UMC is bezig met een zaal met 300+ plaatsen. En ik weet ook dat Saxion twee zalen heeft, eentje in Enschede, en 1 in Deventer.
 2. Een opvallend verschil in aanpak: De RUG neemt digitale tentamens af via een door henzelf ontwikkeld Building Block in Blackboard. Andere tools worden zeer sporadisch gevraagd op dit moment. QMP zit in de planning, vooral omdat daarin itembanken mogelijk zijn. De VU daarentegen neemt nu vooral digitale toetsen af via Question Mark Perception.
 3. De RUG bedient vooral die opleidingen en docenten die open essay vragen willen afnemen (argumentatie: handschriften van studenten zijn soms moeilijk leesbaar, en veel efficiëntie te behalen). De vraag is ook duidelijk vanuit de opleidingen gekomen voor een digitale toetszaal.
 4. Digitale toetsing vergt militaire precisie in de planning en de uitvoering. Dit werd zeer expliciet genoemd door de RUG; ze hebben. En ook de VU gaf dit heel nadrukkelijk aan.
 5. Online assessments en bijbehorende tools zijn nog redelijk onvolwassen. Vandaar natuurlijk dat de RUG zelf aan de slag is gegaan met een eigen Building Block.
 6. Door digitale toetsing kan de kwaliteit van je toetsproces en ook de toets zelf stijgen. Je moet beter nadenken over je vragen, en je modelantwoorden.
 7. Opmerkelijke uitspraak van een docent van de RUG: Door de anonimiteit van het nakijken van de digitale toets, ben je minder bevooroordeeld.
 8. Zorg altijd ook voor een backup scenario. Bijvoorbeeld een papieren afdruk van het tentamen. Bijkomend voordeel: de student ziet op papier hoe het hele tentamen er uit ziet, als hij het digitale tentamen doet.
 9. De RUG heeft een forse club voor functioneel beheer.
 10. Er was bij de RUG geen business case vooraf opgesteld. Men is gewoon begonnen! De totale verwachte kosten voor drie jaar digitaal toetsen zijn 700.000 euro (m.u.v. de kosten van de inrichting van de zaal).

Nog een paar foto’s via mijn Flickr account. Nog meer informatie:

 • over de toetszaal en aanpak bij de VU is online te vinden
 • een interessant artikel over de aanpak van de RUG

Update 31 okt: geplande capaciteit van ICTS wordt nog nader besproken (in Platform Onderwijssystemen, I-Beraad).

Op 17 oktober 2013 is de projectagenda voor ICT in Onderwijs goedgekeurd door de UCO. Er zijn 15 projecten die al lopen of die we in de komende maanden gaan starten. Het ingediende stuk met een overzicht van deze projecten staat op het intranet van de UCO (PDF). De voorgenomen besluiten die in dit stuk staan, zijn vrijwel ongewijzigd overgenomen door de UCO. Natuurlijk kwamen er enkele opmerkingen en vragen vanuit de UCO. Dit zijn ze:

 • Zorg voor voldoende afstemming en regie tussen OD, programmabureau, S&B en ICTS. Gaat het I-Beraad over inzet van ICTS capaciteit voor deze projecten? In dit kader ook concept besluit 3 iets anders formuleren.
 • Zet, waar dat kan, studenten in voor selectie, beoordeling en ranking van digitale leermaterialen. Hoeft niet alleen door docenten te gebeuren.
 • Kunnen we studenten elearning modules laten produceren over gebruik van software, bijv Mathlab etc of een wiki hiervoor open zetten?
 • Zorg ervoor dat ervaringen uit projecten ook breder inzetbaar en toepasbaar worden, best practices etc
 • Zorg voor meer en heldere communicatie over de stand van zaken mbt ICTO, veel mensen weten niet wat er gaande is en wat er mogelijk is.

Het plan voor ICT in Onderwijs, zoals besproken in het CvB van 1 juli 2013, is ook online (PDF) beschikbaar natuurlijk. Op basis van dit plan is vervolgens de projectagenda opgesteld.

Voor OD intern: alle stukken staan ook op de P schijf, zie het pad /SO/od/ICT&O/icto-plan-ut-2013 (er staan trouwens op het nivo ICT&O nog een hoop andere folders met oude meuk!).

 

Update 29 oktober: de gebruikte Powerpoint is via de website van de Onderwijsdag beschikbaar.

Kort verslag van de workshop over ICT in Onderwijs (ICTO) van 15 oktober 2013. Ik had mijn workshop opgedeeld in een presentatie-gedeelte en een werk-gedeelte. Ik wilde nadrukkelijk de aanwezigen aan het werk zetten en horen wat hun gedachten waren over inzet van ICT in onderwijs. In totaal waren er ongeveer 25 personen aanwezig. Helaas niet al te veel docenten. Bij mijn inventarisatie kreeg ik 6 handen te zien van collega’s die aangaven dat ze werkzaam zijn in het onderwijs.

Presentatie

In de presentatie heb ik aangegeven welke focus de UT heeft gekozen voor ICT in Onderwijs; de vijf thema’s uit mijn notitie. En ik heb vervolgens enkele projecten toegelicht uit de huidige projectagenda, ter inspiratie. Ik heb vervolgens enkele voorbeelden van gebruik van ICT in Onderwijs laten zien (op de UT, en van buiten de UT), maar wat veel beter werkte waren de presentaties van twee docenten die ik had mee genomen. Dat was echt interessant en inspirend!

pascalwilhelm
Pascal Wilhelm

Pascal Wilhelm (GW) deelde met ons zijn redenen waarom hij en Ton de Jong video-opnames laten maken van hun colleges Inleiding Psychologie. Hij streeft naar goede kwaliteit, en de colleges zijn bewust algemeen bruikbaar gemaakt. Ze zijn dus niet gerelateerd aan bepaalde studieboeken. Vandaar dat de opnames plaatsvinden in de Agora van de Vrijhof (zie grote foto), met in totaal 5 camera’s. De belichting is goed, het geluid is goed. De kijker, de student, moet het ook interessant blijven vinden na 5 minuten, en moet niet afhaken door de matige technische kwaliteit van de opname: “Het moet zo goed zijn, dat je het gevoel hebt dat je er bij bent.” Vandaar dat in de uiteindelijke opname ook de reacties van het publiek terug te zien zijn. Voorlopig zijn deze opnames alleen voor een beperkt publiek beschikbaar; we gaan nog in overleg hoe we dit exact willen gaan doen voor de toekomst.

Roy Damgrave (CTW) vertelde hoe hij onderwijs verzorgd over Virtual Reality. Dat doet hij niet in een gewone collegezaal (“ik weet nooit wat ik daar kan verwachten, en of alles wel werkt”), maar in het Virtual Reality Lab. Hij heeft daar volledige controle, bijvoorbeeld over verlichting, en over verschillende schermen. En studenten kunnen ook gemakkelijk in groepjes aan de slag met de apparatuur die voorhanden is. Interessant was de opmerking van Roy dat hij geen verplichtingen of eisen stelt aan de oplevering van een opdracht: “Ik vertel de studenten dat zij bepalen hoe zij willen laten zien aan mij dat ze de opdracht hebben voltooid. Ze mogen een verslag inleveren, een website, een 3D model, een video, alles is goed!”.

Aan het werk

In het tweede gedeelte van de workshop heb ik de aanwezigen in groepjes aan het werk gezet. Er waren vier groepen en de vraag was om met ideeën te komen voor de inzet van ICT in onderwijs. Vervolgens hebben alle aanwezigen twee stemmen mogen uitbrengen op de ingebrachte suggesties van alle groepjes. Dit is de top 4 van de ideeën, waar we dus volgens de groep iets mee moeten gaan doen:

 1. Peer reviewing / peer feedback: hoe kunnen we dit breder gaan inzetten? Welke ICT is hiervoor beschikbaar? (12 stemmen)
 2. Gebruik van ICT mogelijkheden die we al ter beschikking hebben. Gekoppeld aan meer informatie over wat er mogelijk is, misschien demonstraties van deze tools. Als voorbeeld werd de virtual classroom in Blackboard genoemd (Elluminate). (10 stemmen)
 3. Spraakherkenning en monitoring bij videoconferencing. Het is mogelijk om een computer hiervoor in te zetten en bijvoorbeeld ook een automatisch verslag te laten maken (wordt op de UT onderzoek naar gedaan). (7 stemmen)
 4. Meer informatie over wat er aan digitaal leermateriaal beschikbaar is, buiten de UT. En welke kwaliteit dat dan heeft. Daarbij zowel de “mening” van docenten, maar ook juist van studenten meen nemen. Zodat er misschien een kwaliteitsranglijst per vakgebied kan gaan ontstaan. (4 stemmen)

 

Docentprofessionalisering 1.0 = Trainingen, certificaten, BKO, verplichtingen, procedures, wantrouwen, prestatie-afspraken, massa-aanpak….

Docentprofessionalisering 2.0 = Vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid, intrinsieke motivatie, invididuele aanpak, maatwerk

Of met  andere woorden “stealth professionalisering” (met dank aan Wilfred Rubens). SURF heeft onlangs een netwerktafel over Docentprofessionalisering en ICT georganiseerd. Ik verwijs graag naar een verslag van deze netwerktafel van Wilfred Rubens van de Open Universiteit.

Zoals ik eerder schreef, is Video On Demand (VOD) een trend die ook ons onderwijs van invloed is. Vanochtend heb ik gesproken met Sylvia Moes van de Vrije Universiteit hierover. Ik zie haar wel als een expert op dit gebied. Ze is bij vele projecten op dit gebied betrokken geweest. Sylvia werkt op dit moment in een Europees project REC:all samen met enkele partner-instellingen. Sylvia gaf me veel informatie, heel veel informatie….. Ik ga dat niet allemaal hier opschrijven. Maar 2 tips wil ik heel graag met jullie delen.

Sylvia Moes

Er is in dit project namelijk een raamwerk (framework) ontwikkeld waarmee verschillende typen Video zijn gekoppeld aan de leerdoelen van Bloom. En verder hebben ze in dit project ook de verschillende typen Video van een definitie voorzien.

Sylvia Moes heeft ook kennisclip gemaakt. In minder dan 6 minuten legt ze het framework uit. Kijk daarvoor bijgaande video, die start als je op de foto klikt.