Leren buiten school

Hopelijk beseft u dat leren niet alleen in de school, in het conferentieoord op de hei, of op de universiteit kan plaats vinden. Leren vindt overal en altijd plaats. Een dag niet geleerd, is een dag niet geleefd! Sommigen beweren, overigens zonder echte wetenschappelijke bewijzen, dat meer dan 80 procent van het leren buiten de officiële instanties om gaat. Hierbij twee voorbeelden van het leren (of “onderwijs” zo u wilt) dat anders ingericht is dan[…]

Read more

Informeel en leven lang leren: leernetwerken!

Het is bijzonder druk met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van leren in de afgelopen weken. Natuurlijk waren daar de SURF Onderwijsdagen, waar ik al eerder over schreef. Maar er was veel meer dat mijn aandacht trok in de afgelopen dagen. Ik wil hier graag de aandacht vestigen op een interessant artikel van Stephen Downes over de toekomst van online leren en de oratie van Peter Sloep over hoe we levenlang leren vorm moeten gaan[…]

Read more

Performance Support: kent u die nog?

Via George Siemens werd ik verwezen naar een interessant bericht van Jay Cross. Jay Cross schrijft veel over informeel leren (informal learning) op het Informal Learning Weblog. Eén van zijn recente berichten gaat over (Electronic) Performance Support. Eigenlijk is Performance Support aan een opmerkelijke revival bezig, volgens Jay. Lees maar waarom in Whatever Happened to Performance Support?: Overall, what are corporate blogs, feeds, aggregators, wikis, mash-ups, locator systems, collaboration environments, and widgets, if not performance[…]

Read more