Category: Evenementen

Home / Category: Evenementen

Muntgebouw in Utrecht

Last week I visited the Challenge Day that SURFnet organizes on a yearly basis. I was quite a few years that I was present at such a day. On the challenge day we challenge software vendors to show what they can offer for us. The Challenge Day was held at the Muntgebouw in Utrecht (see the picture).

There were two parallel tracks at this Challenge Day. Track one as focused on how the modular digital learning environment can be designed and created. The other track had a more specific theme, which was peer feedback and peer assessment. I attended all three sessions for this last track. We were shown 6 different digital tools that can be used for facilitating peer feedback and peer review. Want to know my opinions and observations? Please see my full post at the weblog of Onderwijsvernieuwing at University of Twente.

NS Groningen

Earlier this month (5 sept 2017) I paid a visit to the conference “Blockchain in Education”. This was held in Groningen. These are my observations from this interesting event.

Packed programme

The morning session was packed with (short) plenary presentations. In the afternoon we could attend two so-called dialog sessions that could be chosen from a whole list. My guess is that there were around 250 visitors altogether, whereby it seemed to me that people representing educational institutions were a minority in this group. There were a lot of (regional) entrepreneurs and students. Groningen is also the host city of the Dutch Blockchain Hackathon, which might be an explanation for this.

I am not going to describe the sessions that I visited. Instead I’d like to answer two questions here, based on what I’ve read while preparing my visit to the conference, and what I’ve learned at the conference. (more…)

Het grote pluspunt van een flipperkast? Onmiddelijke feedback! En nog veel meer verstandige opmerkingen zul je horen in bijgaande video. Het is een opname van een keynote van Dr. John H.A.L de Jong (VU / Pearson). De Jong vergelijkt paper-based testen en computer-based testen, en benoemd een aantal potentiële voordelen van computer-based testen die vaak nog onderbenut worden.

Het betreft een opname van een keynote enkele dagen geleden op EUROCALL 2014, de Europese conferentie over computer-ondersteund taalonderwijs die recent in Groningen plaats vond. Vooral de eerste 15 minuten vond ik interessant!

Eind vorige maand hadden we een gezamenlijke bijeenkomst over Technology Enhanced Learning and Teaching (TELT), zoals ik al eerder schreef. Ik heb nu eindelijk de tijd gevonden om me te buigen over de bevindingen en heb deze proberen samen te vatten. Er waren 4 groepjes gevormd, voor de thema’s MOOC’s, Digitale Toetsing, Onderwijsruimte 2020 en Digitaal Leermateriaal. De bevindingen van onze bijeenkomst zijn samengevat in de 20140624-inspiration-summary (PDF).

En erg verheugend om te merken: er zijn al enkele zaken opgepakt. Mooi!

Afgelopen dinsdag, 24 juni, hadden we een inspiratiebijeenkomst georganiseerd voor en met medewerkers van verschillende diensten op de UT over het thema Technology Enhanced Learning & Teaching (TELT). Het was een goede bijeenkomst, in een positieve en ontspannen sfeer!overzicht3-telt

Ik had deze inspiratiebijeenkomst gepland in overleg met de directeuren van de diensten. Het leek ons goed om elkaar en elkaars expertise beter te leren kennen. Dit alles toegespitst op het gebruik van ICT in het onderwijs op de UT. Alle aanwezigen hebben daar op de ene of andere manier een taak in. Maar kennen we elkaar eigenlijk wel goed genoeg? En kunnen we elkaar versterken en aanvullen in de toepassing van ICT voor onderwijs en leren? Dat waren de kernvragen van de bijeenkomst. (more…)

Vandaag sluiten we het eerste kwartiel van de nieuw ingerichte bachelor opleidingen af met de slotconferentie in de Grolsch Veste. Het belangrijkste onderdeel van deze manifestatie is een markt waarop eerstejaars studenten aan het publiek kunnen laten zien wat ze in de eerste module met betrekking tot sport gedaan hebben.

We hebben nu even lunchpauze. Het gaat lekker. Veel studenten, en vooral ook veel interessante presentaties, posters en filmpjes. Wat een creativiteit hebben we toch op de UT!

Tweets via de hashtag #tomevent. De foto’s staan op http://www.flickr.com/photos/wytze/sets/72157637374053166/