Category: Activerende werkvormen

Home / Category: Activerende werkvormen

Bett show 2017

13 February 2017 | Activerende werkvormen, beurs, English, TELT | No Comments

Last month the Bett show (the British Educational Training and Technology Show) was held in London (UK). I joined a studytrip from SURF. We were with a group of around 25 collegueas from across the country. There were colleagues from SURF, University of Leiden, Hanzehogeschool, ROC van Amsteram, Graafschap College and Hotelschool The Hague, amongst others.

The Bett show was quite an experience. I was there for 2 full days, and still didn’t see everything (and I came prepared with about ten things that I wanted to see).

(more…)

Through a pointer from my colleague Frank van den Berg I would like to share with our readers what is called Calibrated Peer Feedback:

” Calibrated Peer Review (CPR) is a web-based, instructional tool that enables frequent writing assignments in any discipline, with any class size, even in large classes with limited instructional resources. In fact, CPR can reduce the time an instructor now spends reading and assessing student writing. ” (source) (more…)

Via Google Scholar kun je automatische notificaties instellen op (wetenschappelijke) literatuur met bepaalde titels en/of trefwoorden. Al enkele maanden heb ik bijvoorbeeld een notificatie ingesteld op “flipped classroom“. Er komt bijna elke dag een notificatie via email bij me binnen, met recente artikelen die daar dus over gaan. De resultaten die je krijgt zijn niet altijd even goed en gedegen, maar enkele dagen geleden kreeg ik zeer bruikbare tip via Google Scholar. (more…)

De special interest groep Open Education van SURF is heel actief! Ze doen veel en publiceren veel en vaak. Maar ze pakken het slim aan. Ze doen zeker niet alles zelf! Ze hebben zogenaamde pressure cook sessies uitgedacht. De eerste is in juni geweest, met als thema Didactiek, in relatie tot Open en Online onderwijs. Dit heeft nu geresulteerd in een hele interessante publicatie, een zogenaamde thema-uitgave (ik heb nog niet alles kunnen lezen). Ik pak er 1 prikkelend citaat uit:

“De neiging bestaat om het traditionele onderwijs, met een docent die college geeft, als default te hanteren bij het ontwerpen van nieuwe onderwijsvormen, en daarop variaties te maken”, stelt hoogleraar Peter Sloep van de Open Universiteit. “Daarmee zet je jezelf didactisch meteen op een achterstand. Allerlei didactische varianten die door online elementen mogelijk worden, blijven buiten het bereik van de verbeelding.”

Het grote pluspunt van een flipperkast? Onmiddelijke feedback! En nog veel meer verstandige opmerkingen zul je horen in bijgaande video. Het is een opname van een keynote van Dr. John H.A.L de Jong (VU / Pearson). De Jong vergelijkt paper-based testen en computer-based testen, en benoemd een aantal potentiële voordelen van computer-based testen die vaak nog onderbenut worden.

Het betreft een opname van een keynote enkele dagen geleden op EUROCALL 2014, de Europese conferentie over computer-ondersteund taalonderwijs die recent in Groningen plaats vond. Vooral de eerste 15 minuten vond ik interessant!

In de afgelopen weken heb ik me bezig gehouden met enkele belangrijke keuzes die de UT zal gaan maken rond de toepassing van On Demand Video in het onderwijs. Ik heb me verdiept in de literatuur en heb ook wat contacten aangeboord om meer informatie te verkrijgen. Hierbij een kort overzicht van de informatie die ik tot nu toe heb vergaard. Eerst volgt echter wat nadere uitleg over begrippen. (more…)

Gisteren was Ewoud de Kok van het bedrijf Feedbackfruits bij ons. Met een inspirerend verhaal nam hij ons mee naar de ontstaansgeschiedenis van zijn bedrijf en product. En vervolgens liet hij live zien wat de functies en de mogelijkheden van zijn product zijn (zie afbeelding). Wat hier volgt zijn mijn persoonlijke observaties.

Feedbackfruits kent drie functies: Share, Live and Dialog. De Live functie is een soort stemfunctionaliteit, vergelijkbaar met Shakespeak, die je als docent kunt inzetten, en kunt inbedden in Powerpoint. Dialog kan, via Blackboard integratie in een bepaalde coursesite, ervoor zorgen dat studenten met elkaar in discussie gaan en vragen kunnen stellen. Dit ziet er uit als een soort Facebook wall, en spreekt dus studenten hopelijk heel erg aan. Je kunt ook likes uitdelen, en daarmee laten blijken dat je iets waardevol vindt. (more…)

Update over ICTO

9 December 2013 | Activerende werkvormen, Nederlands, Project, TELT | No Comments

De activiteiten die we voor ICT in Onderwijs ontplooien, zijn hier al eerder aangekondigd. Vandaag een bericht over de status van de verschillende zaken rond ICT in Onderwijs.
Ons ICTO clubje (ik, Karen, Marije H, Martine, Marie-Jose en Lisa) probeert elke twee weken bij elkaar te zitten om de laatste stand van zaken te bespreken, en elkaar te informeren en afspraken te maken. In dit bericht de highlights van onze laatste bespreking van 9 december 2013, waarmee we tevens de rest van de lezers van dit weblog ook weer op de hoogte stellen van de meest actuele stand van zaken. Voor het gemak geef ik dit bericht vorm op basis van de 5 thema’s waarop we ons willen focussen voor de komende jaren:

Toetsing (30%)

Wie en status

1c. Van Zuilekom, Thomas (CiT). Inzet digitale toetsing in module 3, mogelijk breder trekken dan QMP.(misschien workshop “Toetsvragen maken”)

Lisa. Docenten zijn geassisteerd door Jan de Goeijen (ICTS). Hebben uiteindelijk op dit moment voor schriftelijke toets gekozen (sep 2013).

1d. Van Dam (TG). Best practices digitale instaptoetsen documenteren.

Marije H. Nog niet echt sprake van best practice. Nog veel aanverwante issues. Doorverwezen naar e-learning expert bij TG, Arthur Veugelers, om toets te produceren.

1i. Verantwoorde keuze digitaal portfolio MB (in casu leerlijnen)

Martine. Versie 1 van applicatie bijna klaar (gemaakt door ICTS).

Vervolgproject te starten voor (a) evaluatie ICTS applicatie bij TBK, en (b) beperkte deskresearch naar alternatieven met betrokkenheid verschillende stakeholders van andere faculteiten. Resultaat in 2014.

1l. Peer feedback bij INF (Langerak)

Karen. Nog starten.

Digitaal leermateriaal (20%)

2a. Keuzes Ondemand video, en videomanagement systeem. Heldere afspraken en procedures over (kosten en bekostiging) menukaart Video. Samenwerking ICTS en OD vormgeven.

Wytze. We blijven waarschijnlijk bij Mediasite voor beheer en uitlevering. Opname straks mogelijk via 2 (mobiele) sets, 1 van Mediasite, 1 eigen opstelling. 
Er is veel tijd gestoken in kostprijsberekeningen, samen met ICTS. Er wordt nog gekeken naar bekostiging, en eventuele doorberekening naar faculteiten.

2d. Cameratraining voor docenten. Samen optrekken met ELAN (van der Meij) indien mogelijk; wellicht breder maken, bijv workshop Video in het onderwijs

Karen. Training uitgevoerd door Cindy de Koning. Proefopnames zijn gemaakt in de studio bij ITC. Deze studio, met bekwame collega’s, is beschikbaar!

Herhaling van training, met aanpassingen, in jan/feb.

2e. Handtekenen, instructievideo’s maken (Zwart)

Lisa.

2j. Gebruik live video in het onderwijs; videoconferencing, webconferencing, virtual classroom, 3TU Virtuele collegezaal

Wytze. Feb 2014. Ook hier is waarschijnlijk een update nodig van de techniek en bijbehorende dienstverlening.

2k. Gebruik online leermaterialen. Bij GW is Mathijs Noordzij geïnteresseerd en wil graag pilot doen.

Marjolein Drent / Petri van Willigen. Viel nog niet mee om geschikte digitale materialen te vinden, maar is gelukt. Marjolein en Petri denken nog na over een slimme manier om docenten deze dienst aan te bieden (wellicht dat we ook studenten hiervoor kunnen inzetten).

Digitale activerende werkvormen (30%)

3c. Peer feedback: interesse bij INF (Langerak)

Karen

3d. Bredere analyse van plus- en minpunten van verschillende voring applicaties.

Marije H / Martine.

Advies komt binnenkort. Dan ook snel daarna overgaan tot aanschaf van 1 of 2 licenties, want er is veel behoefte aan voting applicaties.

Efffectief samen leren en werken (10%)

4c. Gebruik Google+ voor delen opdrachten en discussie hierover (De Kogel)

Lisa. Is nader bekeken (okt 2013), en uiteindelijk toch Blackboard geworden. Loopt heel goed.

Pioniers ondersteunen (10%)

5b. Inzet MOOC’s van elders in module 7 bij GZW.

Martine. Nog te starten.

Verder op de agenda in het kader van ICT in Onderwijs:

  • Er is gestart (onder het thema Toetsing) met een pilot met een zogenaamde Lock Down Browser, die Respondus levert. Dit is een building block voor Blackboard, waarmee het mogelijk wordt om behoorlijk beveiligd een digitale toets binnen Blackboard af te kunnen nemen. De eerste ervaringen bij ITC zijn positief;
  • Een mogelijke start maken met een digitale toetszaal; in dat kader bezochten we twee weken geleden de digitale toetszaal bij de RUG.
  • We willen wat meer documentatie / informatie over Blackboard beschikbaar maken voor docenten
  • Binnen 3TU verband is “digitalisering” een belangrijk thema. Dit moet nog wat concreter worden.

Zoals ik eerder schreef, is Video On Demand (VOD) een trend die ook ons onderwijs van invloed is. Vanochtend heb ik gesproken met Sylvia Moes van de Vrije Universiteit hierover. Ik zie haar wel als een expert op dit gebied. Ze is bij vele projecten op dit gebied betrokken geweest. Sylvia werkt op dit moment in een Europees project REC:all samen met enkele partner-instellingen. Sylvia gaf me veel informatie, heel veel informatie….. Ik ga dat niet allemaal hier opschrijven. Maar 2 tips wil ik heel graag met jullie delen.

Sylvia Moes

Er is in dit project namelijk een raamwerk (framework) ontwikkeld waarmee verschillende typen Video zijn gekoppeld aan de leerdoelen van Bloom. En verder hebben ze in dit project ook de verschillende typen Video van een definitie voorzien.

Sylvia Moes heeft ook kennisclip gemaakt. In minder dan 6 minuten legt ze het framework uit. Kijk daarvoor bijgaande video, die start als je op de foto klikt.