Website Bèta Steunpunten

In de afgelopen maanden heb ik een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een nieuwe website. Dit is de overkoepelende website van alle regionale betasteunpunten in Nederland (www.betasteunpunten.nl).

In Nederland zijn 11 zogenaamde regionale steunpunten actief, die in hun eigen regio allerlei activiteiten ontplooien om het techniekonderwijs onder de aandacht te brengen en de interesse voor de bètastudies te vergroten (we willen immers graag dat meer mensen techniek gaan studeren). De steunpunten organiseren allerlei activiteiten die zijn gericht op leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs. Dit gaat dan om professionalisering van de docenten of de aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs. De steunpunten zijn geen officiële organisaties, maar samenwerkingsverbanden van enkele medewerkers van hogescholen en universiteiten in een bepaalde regio. De steunpunten werken met beperkte budgetten.

In de afgelopen maanden heb ik een bijdrage mogen leveren aan het ontwerp en de ontwikkeling van een nieuwe website, die als uithangbord zal gaan dienen voor alle 11 regionale steunpunten. We hebben ook het woord ‘portal’ wel gebruikt in het projectteam, want de site is bedoeld als een toegangspoort tot alle activiteiten van alle regionale steunpunten.

Uiteindelijk hebben we de meeste tijd besteed aan het ontwerp en realisatie van de achterkant van de website. Er is een online invulformulier ontworpen en gerealiseerd, waarmee een regionaal steunpunt de inhoud voor de site meteen kan invoeren in de vorm van een activiteit die men organiseert. Verder is er een werkwijze bedacht voor het invoeren van de activiteiten van de 11 steunpunten, die ook afgestemd is met de regionale steunpunten.

Op de onlangs gelanceerde website http://www.betasteunpunten.nl kunnen de steunpunten dus zelf hun activiteiten invoeren via een inlogprocedure, waarna er een online invulformulier verschijnt. Er is geen centrale redactie, of een beheerder, voor de website. De website bevat de verschillende activiteiten van de regionale steunpunten en per vak ook een lijst met interessante (inspiratie)bronnen. Dat zijn websites waar docenten of leerlingen interessant (les)materiaal kunnen vinden voor de verschillende vakken in het voortgezet onderwijs, zoals Natuurkunde (zie schermafbeelding), Biologie, NLT, Scheikunde enzovoort.

De website is gerealiseerd in opdracht van de SLO. De hoofdaannemer van het project was ELAN, het instituut voor lerarenopleiding van de Universiteit Twente, die ook deelnemer is in het regionale steunpunt Bèta Oost. De techniek van de website is Ariadne Pro, een product van Muze. Het grafisch ontwerp van de site is gemaakt door Peuscher Design.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.