Alternatieve ELO: Elgg!

Elgg is naar mijn mening uitstekend geschikt voor het ondersteunen en faciliteren van (informeel) leren, zowel in een bedrijfscontext als op een school.

Startpagina Open 2.0Ik volg vanaf 2005 de ontwikkelingen rond Elgg. Elgg presenteert zich als een zogenaamde ‘social networking engine’. De software is beschikbaar als open source software en kan door iedereen vrijelijk gebruikt en aangepast worden. Alles wat u nodig hebt, is een webserver met Apache, PHP 5.2 en MySQL 5+.

Elgg is naar mijn mening uitstekend geschikt voor het ondersteunen en faciliteren van (informeel) leren, zowel in een bedrijfscontext als op een school. Eigenlijk soms veel beter geschikt dan veel traditionele Electronische Leer Omgevingen (zoals Fronter, N@tschool, BlackBoard of Teletop), tenminste als u even goed nadenkt. Hieronder wat meer informatie over Elgg. Ik maak daarbij gebruik van schermafdrukken van de nieuwe community Open 2.0 ter illustratie.

Wat is Elgg?

Elgg is dus een webapplicatie. De eindgebruiker heeft alleen een internet browser zoals Firefox nodig. De webserver moet voorzien worden van Apache, PHP 5.2 en MySQL 5+. Dat zijn zaken die tegenwoordig bij elke webhoster beschikbaar zijn. Hieronder in vogelvlucht de belangrijkste kenmerken van Elgg uitgaande van de standaard functies en mogelijkheden (‘out-of-the-box’):

 • Elgg is gemaakt met de individuele eindgebruiker als startpunt. Bij een Electronische Leeromgeving zien we vaak de docent, de school, of de schoolklas als organisatieprincipe. Bij Elgg dus niet. Er is wel het concept van een Groep binnen Elgg, maar dat is heel flexibel in te richten.

 • Bij Elgg is het standaard zo dat iedereen zichzelf eenvoudig kan registreren en vervolgens meteen een eigen openbare pagina met een profiel krijgt. Geen gedoe met ingewikkelde inlogprocedures, of beheerders die gebruikers moeten toevoegen. De eindgebruiker krijgt vervolgens meteen allerlei mogelijkheden tot zijn of haar beschikking. Er kan meteen met een weblog worden begonnen, er kunnen bookmarks bewaard worden, er kan een agenda worden bijgehouden, bestanden kunnen gedeeld worden of kleine berichtjes kunnen geplaatst worden via The Wire. Elgg sluit daarbij mooi aan bij wat Willem van Ravenstein onlangs schreef: “Ga niet iets regelen dat gebruikers zelf kunnen regelen”.

 • Een belangrijk uitgangspunt van Elgg is dat alles wat er gebeurt in principe openbaar en anoniem toegankelijk is via het internet. Elke gebruiker heeft echter zeer veel mogelijkheden om zaken af te schermen indien gewenst.

 • Een zeer krachtige functie van Elgg is dat iedere gebruiker een zogenaamde Groep kan aanmaken. Ook hier weer komen de mogelijkheden voor een weblog, agenda, bookmarks en bestanden terug. Deze keer echter voor de groep. Verder kan een groep ook over een discussieforum beschikken. Lid worden van zo’n groep kan in principe ook weer iedereen. Een groep kan eventueel helemaal afgesloten worden van buitenstaanders, indien gewenst.

 • Wat ook erg goed is uitgewerkt in Elgg, is de mogelijkheid om vrienden met elkaar te worden. Dit is wel enigszins vergelijkbaar met bijvoorbeeld Hyves of LinkedIn waar u ook mensen kunt toevoegen aan uw netwerk.

  Open 2.0 Dashboard (via Tools Activity)
  Open 2.0: Dashboard met recente activiteiten
 • Er is, om alle activiteiten van vrienden bij te houden, een uitgebreid en aanpasbaar dashboard beschikbaar. Hier ziet u in één oogopslag wat er in de afgelopen dagen is gebeurd in het netwerk.

 • Maakt u liever gebruik van RSS, dan kan dat ook. Er zijn standaard zeer veel verschillende RSS feeds beschikbaar, van weblogs, discussies, van  vrienden, van iedereen etc. Via een RSS Reader, zoals Google Reader, of een portal zoals Netvibes, kunt u dus uitstekend op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in uw sociale netwerk.

Past Elgg bij u?

Eigenlijk is de vraag “Past Elgg bij u en uw organisatie?”. Elgg houdt namelijk niet van scheidingsmuren, afdelingen of alleenheersers. Elgg is alleen voor u geschikt als u begrijpt dat ‘halen’ en ‘brengen’ elkaar versterken. Elgg verandert het adagium “Kennis is macht” naar “Gedeelde kennis is nog beter” of “Twee weten meer dan één”.

Als u van de “oude” stempel bent (zoals de Algemene Onderwijsbond), dan moet u vooral niet beginnen met Elgg. Als u graag controle houdt, en alles in de gaten wilt houden, dan is Elgg niet geschikt voor u. Er is in Elgg bijvoorbeeld geen super-beheerdersrol, om alles en iedereen in de gaten te houden. Verder heeft Elgg geen functies voor bijvoorbeeld het inleveren van opdrachten of het controleren op plagiaat, zoals een ELO heeft. Maar Elgg is weer wel uitstekend geschikt voor bijvoorbeeld peer feedback, of reflectie op competenties via bloggen. Of het discussiëren over een bepaald thema.

Samengevat: als u kennis graag deelt en ook het nut van een online platform inziet, dan is Elgg wellicht een interessante optie voor u en uw organisatie. Als u verder graag niet te veel zaken zelf als “eigenaar” wilt organiseren en beheren, dan is ook Elgg ook prima geschikt. En als u uw leerlingen of medewerkers veel vertrouwen wilt schenken, dan is Elgg ook prima geschikt.

Ik denk dus dat Elgg heel veel potentie heeft voor onderwijs en bedrijfsleven. Als u maar rekening houdt met voorgaande. Graag vertel ik u er meer over. Mochten er technische vragen zijn, dan verwijs ik u graag door naar Enschede, bij mij om de hoek. Daar is een bedrijf gevestigd dat zich helemaal en alleen heeft gespecialiseerd in de techniek van Elgg. ColdTrick bouwt, op basis van Elgg, sociale netwerken voor bedrijven, verenigingen en instellingen ter verbetering van de interne communicatie en kennisdeling.

Aan de slag met Elgg: Open 2.0

Als u zelf wilt ervaren wat Elgg is en welke mogelijkheden het heeft, dan kunt u het downloaden en installeren. Maar u kunt eens een kijkje nemen op bestaande omgevingen, zoals bijvoorbeeld Open 2.0, op www.open20.nl.

Open 2.0 is een ontmoetingsplaats voor gebruikers en promoters van vrije software, open standaarden en open leermaterialen. Deze website is eigenlijk ontstaan uit een soort ‘onvrede’ over de communicatie van het programmabureau Nederland Open in Verbinding, maar is inmiddels verder uitgebouwd. Open 2.0 wil dienen als draaischijf, niet als overkoepelend platform, maar een plek waar kennis, informatie en discussie samen kunnen komen. Open 2.0 zet begrippen als vrij, open en transparant centraal. Open 2.0 is een ‘hub’. Het begrip ‘hub’ omvat samenwerking, uitwisseling van kennis en informatie, de kans om met wisselende partners projecten op te zetten en grote flexibiliteit. Het gaat dan niet alleen om vrije en open source software, maar ook om open standaarden, open access, open data, open content etcetera. Open 2.0 wil een bijdrage leveren aan een vrije, open en transparante cultuur. Er zijn verschillende groepen actief, bijvoorbeeld over Ambtenaar 2.0 en Open Onderwijs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.