Aan de slag met blended learning

Enkele weken geleden heb ik een workshop mogen verzorgen over blended learning bij een klant.

Enkele weken geleden heb ik een workshop mogen verzorgen over blended learning voor een groep van 8 personen bij een klant. Met deze klant heb ik afgesproken dat ik de naam van de klant niet zou noemen. Maar ik heb ook afgesproken dat ik wel de presentatie mag publiceren, indien deze geanonimiseerd zou worden.

Hieronder volgt een beschrijving van en toelichting bij de workshop, die ik met veel plezier heb samengesteld en uitgevoerd. De bijbehorende Engelstalige presentatie is hieronder integraal opgenomen (en is via Slideshare ook te downloaden).

Opdracht

Deze klant verzorgt zeer regelmatig meerdaagse opleidingen en cursussen voor groepen internationale cursisten, waarvan de uitvoering meestal ergens op een cursuslocatie plaatsvindt onder leiding van een trainer. De cursisten vragen echter steeds vaker naar mogelijkheden om online bijgespijkerd te kunnen worden, en worden ook steeds kritischer op reistijd en reiskosten. Al met al voldoende aanleiding voor mijn klant om eens serieus naar het concept van blended learning te willen kijken en op zoek te gaan naar een expert op dit gebied. Marcel de Leeuwe (www.leerbeleving.nl) was in eerste instantie benaderd hiervoor, maar had onvoldoende tijd en was zo vriendelijk om de klant naar mij door te verwijzen. Marcel: dank!
De vraag aan mij was om voorbeelden en mogelijkheden te laten zien van online leren en uitleg te geven over mogelijkheden van blended learning. Tevens wilde men graag de betrokken trainers ervaring op laten doen met het zelf produceren van online leermateriaal.

Inhoud van workshop

Ik heb in overleg met de klant uiteindelijk een workshop van zo’n 4 uren voorbereid. Ik ben de workshop begonnen met wat theorie over blended learning van  Betty Collis en & Jef Moonen. Hun publicaties zijn wat mij betreft nog steeds actueel. En vooral ook leesbaar en bruikbaar. Verder heb ik de deelnemers ook het één en ander proberen mee te geven over de tegenwoordige mogelijkheden rond informeel leren. Daarna heb ik laten zien dat er al enorm veel digitaal leermateriaal beschikbaar is op het internet op allerlei vakgebieden, en meer specifiek heb ik voorbeelden Conexxions en OpenCourseWare Consortium laten zien. Wat ik vooral duidelijk wilde maken hiermee is dat het zelf helemaal ontwikkelen van leermaterialen in veel gevallen helemaal niet nodig is. Je kunt beter slim gebruik maken van bestaande materialen. In dat verband heb ik natuurlijk ook aandacht besteed aan Creative Commons licenties.

Ook heb ik wat structuur proberen te geven aan het begrip blended learning door de verschillende soorten software (‘tools’) die we kunnen onderscheiden voor blended learning, zoals electronische leeromgevingen en productiesoftware, te benoemen en voorbeelden te laten zien.

Oefeningen

Ik heb gelukkig niet zelf de 4 uren zitten volpraten. In de workshop zaten drie oefeningen voor de deelnemers. De belangrijkste oefening was het zelf produceren van digitaal leermateriaal door de deelnemers. Dit ging eigenlijk wel zoals ik had verwacht: iedereen was eigenlijk wel enthousiast en kon er tot op zekere hoogte mee uit de voeten.

Ik had voor deze oefening drie tools vooraf laten installeren op de notebooks van de cursisten, te weten een proefversie van Articulate Studio, Hot Potatoes (freeware) en eXe Learning (open source). De keuze voor deze tools was vrij arbitrair, maar de klant liet wel blijken dat men geen enorme budgetten heeft voor de aanschaf van software. Ik heb nog wel andere alternatieven overwogen en bekeken, maar daar waren twee probleempjes. Zo waren er geen proefversies beschikbaar voor commerciële alternatieven zoals Lectora, Wimba Create, Toolbook of EasyGenerator. In de open source hoek heb ik gekeken naar onder andere Xerte en GLO Maker, maar die waren niet bepaald intuïtief in gebruik.

Ook een workshop?

Mocht u ook een workshop over blended learning (of een ander onderwerp op het gebied van leren en ICT) door mij willen laten verzorgen, dan sta ik daarvoor natuurlijk altijd open. Via de Contact pagina kunt u mij snel bereiken indien gewenst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.