Yes!

Yes! Het plan voor ICT in Onderwijs is goedgekeurd door het CvB op 1 juli 2013. We gaan 5 thema’s oppakken voor de komende jaren: Formatieve toetsing en beoordeling (30%) Ontwerp, productie en (her)gebruik digitaal studiemateriaal (20 %) Activerende (digitale) werkvormen (30%) Effectief samen leren en samen werken (10%) Pioniers ondersteunen (10%)

Read more