Month: March 2012

Home / Month: March 2012

Website Bèta Steunpunten

8 March 2012 | expertise | No Comments

In Nederland zijn 11 zogenaamde regionale steunpunten actief, die in hun eigen regio allerlei activiteiten ontplooien om het techniekonderwijs onder de aandacht te brengen en de interesse voor de bètastudies te vergroten (we willen immers graag dat meer mensen techniek gaan studeren). De steunpunten organiseren allerlei activiteiten die zijn gericht op leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs. Dit gaat dan om professionalisering van de docenten of de aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs. De steunpunten zijn geen officiële organisaties, maar samenwerkingsverbanden van enkele medewerkers van hogescholen en universiteiten in een bepaalde regio. De steunpunten werken met beperkte budgetten. (more…)