Month: March 2009

Home / Month: March 2009

Stephen Downes schrijft altijd kort, duidelijk en bondig. Deze keer fileert hij een artikel van Saul Carliner, die voorspelt dat het gewone ‘klaslokaal’ altijd zal blijven bestaan (en dat klopt natuurlijk ook). En tegelijkertijd beweert hij dat informeel leren geen of weinig bestaansrecht heeft. Helaas wordt zijn bewering niet ondersteund door serieuze gegevens. Zie Long Live Instructor-Led Learning ~ Stephen’s Web ~ by Stephen Downes

For the record, I agree with Saul Carliner: instructor-led training is not on the verge of disappearing, and will still be around in 2019. (..) Bad data leads to bad predictions. Yes, instructor-led training will hang around, because people change slowly. That’s all.

Informeel leren op de radar

30 March 2009 | interessant | No Comments

classroomIk heb hier al verschillende keren aandacht besteed aan ‘informeel leren’ (voor een definitie verwijs ik naar de Engelstalige Wikipedia). Naar mijn mening zal informeel leren steeds meer en steeds beter het zogenaamde ‘formele’ leren (een docent in de klas met een groep lerenden) gaan aanvullen en soms zelfs vervangen. Het belang en het effect van ‘informeel leren’ zal niet in de laatste plaats toenemen omdat er technisch (met internet, mobieltjes etc) steeds meer mogelijk is. Wat ik vooral ook gunstig vind, is dat met ‘informeel leren’ ook daadwerkelijk de lerende steeds meer in het centrum van de aandacht (of moet ik zeggen ‘macht’?) komt. Zeker in een bedrijfsmatige context zou informeel leren wel eens een vlucht kunnen gaan nemen. Daarvoor zullen de opleidingsverantwoordelijken wel verder moeten durven kijken dan de klassikale opleidingsmetafoor. (more…)