Month: February 2009

Home / Month: February 2009

Twitter op school

24 February 2009 | interessant, socialsoftware | No Comments

Twitter - zbdigitaal- Twitter in de klas.Een assistant professor in San Francisco, David Silver, schrijft op zijn weblog dat hij Twitter gebruikt voor zijn onderwijs. Hij schrijft op silver in sf:this semester, twitter is the main mode of communication used by my students and me. twitter has replaced at least three classroom technologies, and has streamlined our outside-the-classroom conversations and collaboration.”

Ik vind dit een fascinerend voorbeeld! Silver gebruikt Twitter voor communicatie naar zijn studenten en voor het laten melden door studenten dat ze een opdracht hebben afgerond. Ik vind het een mooi lichtgewicht voorbeeld van het gebruik van Twitter. Natuurlijk had hij ook een Electronische Leeromgeving kunnen gebruiken, maar dat lijkt in zijn geval nogal veel van het goede. Het is natuurlijk ook niet helemaal toevallig dat zijn vakgebied “Media Studies” is.

Met dank aan een tweet van ZBDigitaal (Edwin Mijnsbergen).

Update 10 juli 2009: de ranking van het voorjaar 2009 is sinds een paar dagen beschikbaar. De onderwijsinstellingen zijn overigens geheel afwezig in de rankings. Beetje vreemd….

Update 9 maart 2009: de publicatie van de ranking is ingetrokken en is pas weer online te vinden na de meting in het voorjaar 2009.NOiV ranking

Het programmabureau Nederland Open in Verbinding (NOiv) heeft een goed initiatief genomen. Het NOiV heeft een ranking gemaakt van de vorderingen van (semi-)overheden bij de invoering van open source en open standaarden. Het ministerie van Economische Zaken voert de totaalranglijst aan met 75 punten. (more…)

Let op uw rechten!

18 February 2009 | interessant, openstandaarden | No Comments

Enige weken geleden was ik (en met mij vele anderen) zeer verbaasd over de Disclaimer van leraar24.nl. Jurist Arnoud Engelfriet heeft deze tekst uitstekend geanalyseerd onder de titel “Leraar24: nieuw platform voor leraren, ouderwetse voorwaarden“. De tekst van de disclaimer is, voor zover ik kan zien, nog steeds niet aangepast.

Dit geval staat zeker niet op zichzelf. Enkele dagen geleden wilde Facebook haar gebruiksvoorwaarden (Terms of Service, TOS) wijzigen, ten nadele van haar gebruikers. (more…)

Zoek je iets?

1 February 2009 | interessant | No Comments

University of Twente Student ThesesDe Nederlandse universiteiten en hogescholen zijn in de laatste jaren druk bezig geweest met zogenaamde repositories. Dit onder inspirerende coördinatie (en soms financiële ondersteuning) van SURFfoundation. Repositories zijn databases waar op een gestructureerde manier onderzoekspublicaties kunnen worden opgeslagen. Maar belangrijker: er kan ook gezocht worden in repositories, gewoon via het internet. En vaak kunnen de publicaties in hun geheel gelezen worden (meestal kun je het originele document in PDF formaat downloaden)! Op die manier kunnen universiteiten en hogescholen hun zogenaamde wetenschappelijke ‘output’ beschikbaar stellen aan iedere geïnteresseerde. Vroeger moest je naar de Universiteitsbibliotheek voor dit soort publicaties, maar tegenwoordig niet echt meer. Tegenwoordig kun je zoeken via Narcis, de database van alle Nederlandse onderzoeksinstellingen en universiteiten, met meer dan 180.000 publicaties.

(more…)