Welkom!

Wytze KoopalAangenaam! Mijn naam is Wytze Koopal. Deze website is mijn persoonlijke logboek van interessante ervaringen en inzichten.

Inzet van ICT bij en voor onderwijs en leren is waar ik goed in ben. Ik ben hier dagelijks mee bezig bij mijn werkgever, de Universiteit Twente. Ik werk in het TELT team van de UT.

Enkele kernbegrippen: online courses, MOOC, blended learning, technology enhanced learning and teaching (TELT), e-learning, social learning, informeel leren, formatieve toetsing, e-learning, peer feedback.

Free online course on Philosophy of Technology

You might have seen it in my Twitter timeline. From november 2016 onwards I have been working with a great team to design and produce a free online course on the Philosophy of Technology. This course will be launched on 29 May 2017. Please check out the trailer video to hear from professor Peter-Paul Verbeek what this course is all about and why should join!

If you want to join this course, you can do so at the FutureLearn website.

Bett show 2017

Last month the Bett show (the British Educational Training and Technology Show) was held in London (UK). I joined a studytrip from SURF. We were with a group of around 25 collegueas from across the country. There were colleagues from SURF, University of Leiden, Hanzehogeschool, ROC van Amsteram, Graafschap College and Hotelschool The Hague, amongst others.

The Bett show was quite an experience. I was there for 2 full days, and still didn’t see everything (and I came prepared with about ten things that I wanted to see).

Continue reading “Bett show 2017”

TELT Team 2016

Since a couple of years my employer is the University of Twente. Since january 2016 I work in a team that we call the TELT team. TELT is short for Technology Enhanced Learning & Teaching. We work closely together with and for our lecturers on innovating their teaching methods and improving their student’s learning. The TELT team is a multi-disciplinary team with expertise in online learning, flipped classroom, video for education and more. Continue reading “TELT Team 2016”

Four weeks

In 4 weeks time the University of Twente will launch the first free online course. In the course you will learn about Ultrasound. Ultrasound is an easy and quick technique to visualize structures inside the human body. It can only be correctly performed when users have a profound knowledge of the underlying technology. And this is where the course focuses on, on the technical as well as the medical aspects of ultrasound.

Please join this course if you are interested in learning more on ultrasound. Register for free on Futurelearn.

Calibrated Peer Review

Through a pointer from my colleague Frank van den Berg I would like to share with our readers what is called Calibrated Peer Feedback:

” Calibrated Peer Review (CPR) is a web-based, instructional tool that enables frequent writing assignments in any discipline, with any class size, even in large classes with limited instructional resources. In fact, CPR can reduce the time an instructor now spends reading and assessing student writing. ” (source) Continue reading “Calibrated Peer Review”

Scoping review Flipped Classroom

Via Google Scholar kun je automatische notificaties instellen op (wetenschappelijke) literatuur met bepaalde titels en/of trefwoorden. Al enkele maanden heb ik bijvoorbeeld een notificatie ingesteld op “flipped classroom“. Er komt bijna elke dag een notificatie via email bij me binnen, met recente artikelen die daar dus over gaan. De resultaten die je krijgt zijn niet altijd even goed en gedegen, maar enkele dagen geleden kreeg ik zeer bruikbare tip via Google Scholar. Continue reading “Scoping review Flipped Classroom”

Bericht in Technisch Weekblad

Vorige week is er een Arbeidsmarktspecial van het Technisch Weekblad verschenen. Hierin staat ook een artikel over MOOC’s. Ik ben ten behoeve van dit artikel telefonisch geïnterviewd, en enkele quotes van mij zijn opgenomen in het artikel MOOCs: hoger onderwijs voor iedereen (PDF).

Het artikel is niet online te vinden op de website van Technisch Weekblad, tenzij je abonnee bent. Technisch Weekblad is een weekblad voor jonge technici en ingenieurs. Als je jonger dan 30 jaar bent, kun je je gratis abonneren. (“Technisch Weekblad is hét weekblad voor iedereen die op de hoogte wil blijven van trends, toepassingen en ontwikkelingen in techniek en innovatie.“)